Město očima nezávislého člověka

Kauza pískovna a podvodná žaloba

15.11.2014 10:32

Ode dne, kdy jsem se dozvěděl, že byla podána žaloba k soudu na neplatnost voleb, podepsaná mým jménem, jsem si lámal hlavu, z jakého důvodu onen zbabělec a sketa tuto žalobu podával. Věděl jsem, že se jednalo o peníze, tím jsem si byl jist. A proto jsem všelijak spekuloval a analyzoval všechny skutečnosti, které by s podvodnou žalobou mohly souviset.

Na ustanovujícím veřejném zasedání ve čtvrtek 13. listopadu jsem se dozvěděl velice zajímavá fakta. Týkala se tolik propírané a odsuzované pískovny u jatek. A tak si nyní tato fakta srovnejme. Nespekuluji, kdo by mohl žalobu podepsat mým jménem a proč, jenom srovnám doložitelná a nezvratitelná fakta.

Při prvním projednávání žádosti Tapasu Borek o povolení k těžbě štěrkopísku v lokalitě u jatek, obdrželo město od Báňského úřadu Kladno žádost k vyjádření stanoviska města k povolení těžby. V dopisu se uvádělo, že město musí úřadu předat své stanovisko do čtrnácti dnů od obdržení.

Fakt číslo 1. V této době již existovalo usnesení zastupitelstva, podpořené všemi přítomnými zastupiteli v počtu 20 z 21, které je pro radu města a vedení města ze zákona povinností dodržet. V určené době k vyjádření stanoviska města žádný přípis Báňskému úřadu nedošel.

Fakt číslo 2. Když se proti povolení k těžbě odvolalo občanské sdružení a především majitelka jednoho z pozemků, se kterou jednáno ze strany těžaře nebylo, projednávala se záležitost na veřejném zasedání zastupitelstva. Tam sdělil starosta Přenosil, a lze to ověřit ve videozáznamu schůze, že se jednalo o opominutí úředníka. Je s podivem, že takto velice důležitou záležitost, ovlivňující řadu občanů města po desetiletí, nevyřizoval starosta osobně, ale pověřil tím údajně nějakého úředníčka. Jméno onoho zapomětlivého úředníka jsme se nikdy nedozvěděli.

Fakt číslo 3. Odvolací orgán Báňský úřad ČR uznal pochybení podřízeného orgánu a vrátil celý případ, tedy povolení k těžbě písku, zpět na Kladno. Ve středu 12. listopadu 2014 město obdrželo listinu od Báňského úřadu Kladno a opět v ní je uvedeno, že město musí vyjádřit své závazné stanovisko do 14 dnů.

Fakt číslo 4. Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 13. 11. o tomto veledůležitém dopisu zastupitele, ale ani veřejnost neinformoval ani končící starosta Přenosil, ale ani nikdo z nového vedení města, ale učinil to v diskuzi s občany až člen občanského a volebního uskupení Naše dvojměstí a zároveň velice aktivní odpůrce otevření pískovny.

Fakt číslo 5. V kuloárech mi bylo sděleno, že vzhledem k závažnosti jednání a nedostatku času, se hned druhý den, tedy v pátek 14. 11. sejdou právníci sdružení s novým vedením města, aby tuto závažnou záležitost projednali. Ani o tomto faktu nebyli zastupitelé a veřejnost oficiálně informováni.

Fakt číslo 6. Kdybych nezareagoval okamžitě a nevolal přímo předsedkyni Krajského soudu v pátek pozdě odpoledne a soud by začal podvodnou žalobu projednávat, pozdrželo by se ustanovující veřejné zastupitelstvo o dvacet dnů od započetí projednávání žaloby soudem. To znamená, že by se, v případě, že by soud rozhodl o platnosti voleb, ustanovující zasedání zastupitelstva konalo až po 15. prosinci.

Fakt číslo 7. Dopis Báňského úřadu došel na radnici 12. 11. Odpověď města musí odejít nejpozději do 14 dnů, tedy do data 26. 11., pokud by se do termínu nezapočítávaly víkendy, i tak by odpověď se stanoviskem města musela odejít do konce listopadu, přičemž ustanovující zasedání by se konalo až minimálně o 14 dnů později.

Spekulace číslo 1. Jestliže staré vedení města již jednou, a není jisté, zda úmyslně či z nedbalosti, nezaslalo Báňskému úřadu stanovisko města, kdo by zaručil, že by se stejně nezachovalo i nyní, kdy by stále bylo bývalo zůstávalo ve funkcích? A kdo by zaručil, i kdyby stanovisko město zaslalo, že by nebylo tak negativní, jak znělo usnesení zastupitelstva?

Spekulace číslo 2. Pokud by těžař povolení k těžbě a následně k zavezení celého vytěženého prostoru získal, jednalo by se o stovky milionů korun zisku. Není tady pes zakopán?  Nefoukal větřík s podvodnou žalobou právě odsud?  Nevím. Jen je to další zamyšlení nad důvodem zaslání nesmyslné žaloby na neplatnost voleb soudu, který autor neměl ani odvahu podepsat sám, ale použil mé jméno, čímž mne pochopitelně ohromně naštval. Ale jestliže by náhodou, a opět nic netvrdím, jde jen o čirou spekulaci, foukalo odsud, pak je zcela jasné, že by se autor žaloby podepsat nemohl.

Závěr. Jsem neskutečně šťasten, že jsem poslechl ženu a volal soudu okamžitě a nenechal jsem to až na pondělí. Mohlo by být pozdě a celá tato záležitost by prošla, aniž by kdokoliv mohl něco proti otevření pískovny udělat. A bude mne velice, ale opravdu velice zajímat, jak se k tomuto problému postaví nové vedení města. Budu se na to za 14 dní starosty ptát.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.