Město očima nezávislého člověka

KDO, PROČ, JAK?

04.06.2013 12:32

Delší dobu se v Brandýských novinách zveřejňují různé názory na realizaci stavby Kauflandu. Možná si je i někteří zastupitelé čtou.  Jak se vbrzku rozhodnou uvidíme.  Nejsem investor ani brandýský zahrádkář. Ani zastupitel, morálně či finančně v případu zaangažovaný. Ale jako občan tohoto města, nikoliv jako člověk na tomto katastru pouze existující, si kladu různé otázky. Když si drze upravím jednu myšlenku z knihy Iana Shapira  Morální základy politiky - „Legitimita vlády by měla být  vázána na maximalizaci co největšího štěstí pro co největší počet lidí“ na „ Legitimita zastupitelstva města by měla být vázána na maximalizaci  spokojenosti co největšího počtu občanů“,  tak se ptám. Chtějí a potřebují naši občané další  obchodní centrum? Jak si zastupitelstvo zjišťovalo názory občanů? Chce každý zastupitel podpořit občana? Nebo investora? Nebo firmu Kaufland?

V kterékoliv předvolební době se hlásá podpora malých a středních podnikatelů. Kolik těchto podnikatelů výstavbou Kauflandu podpoříme?  Nebo snad tím další obchodníčci zaniknou?

Co vždy bylo nejlepším kšeftem?  Peněžnictví a obchod! Kam jsme se po „sametovém podvodu! dopracovali?  Peněžní ústavy nám nepatří, obchodní řetězce nám nepatří a asijští obchodníci se snaží ovládnout zbytek. Rozhodne se většina zastupitelů města toto podporovat?

Zatím od nás odcházeli spokojeni developeři, kteří zde s podporou většiny zastupitelů vydělali velké peníze a zanechali městu komunikace  a inženýrské sítě (které si od zájemců o pozemky nechali zaplatit), do kterých město bude již jen a jen investovat.

Vraťme se na počátek případu Kaufland.  Investor mohl na pozemku pod nemocnicí stavět. Ale Kaufland chtěl větší plochu a větší povolenou výšku pro svou stavbu. Možná se mylně domnívám, že by si občané raději vybrali městskou zeleň. Pro sebe a své děti. Již se pod patronací radnice zastavělo kde co.

Vhodnost investování by si měl vyřešit investor s firmou Kaufland.

Doufám, že vydavatel Brandýských novin zveřejní výsledek hlasování o Kauflandu se jmény a stranickou příslušností hlasujících zastupitelů. Jak říkávám, každý předloží svou vizitku.

 

     F. Štecha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.