Město očima nezávislého člověka

Kdo vyhraje soutěž na sportoviště lze lehce předpokládat

11.07.2014 10:06

Několik dětských hřišť či sportovišť, přinejmenším tři z nich, stavěla firma Linhart. Popravdě řečeno, postavila je dobře. Dne 30. 1. 2013 byl radou města schválen záměr na rozvoj dětských hřišť a sportovišť v majetku obce. Součástí tohoto záměru byla i rekonstrukce sportoviště v sídlišti v Královické ulici.

Nachází se zde menší sportoviště s nevyhovujícím mobiliářem a současný stav je vzhledem k věkové skladbě mládeže v sídlišti již nevyhovující. Proto navrhl odbor rozvoje a památkové péče zahájit rekonstrukci sportoviště v Královické ulici a předpokládá, že náklady na rekonstrukci budou ve výši 700 tisíc korun. Z toho bude 600 tisíc korun určeno na samotnou rekonstrukci sportoviště a zbytek, tedy 100 tisíc korun bude určen na výstavbu přístupového chodníku.

Na sportovišti by dále mělo dojít k odstranění původního povrchu, tedy přírodní trávy a nahrazení umělým trávníkem s plastovou horní vrstvou. Mělo by dojít k oplocení hřiště, osazení basketbalovými koši a fotbalovými brankami. Tedy něco ve stylu sportovního hřiště u ZŠ ve Staré Boleslavi naproti restauraci U Jelena, kde takové hřiště již řadu let slouží. Přístupový chodník bude zhotoven z betonové dlažby a bude doplněn lavičkami.

Rada města s návrhem OÚRPP souhlasila a vypsala poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu s tím, že obešle tři firmy z neveřejného seznamu firem, kterým rada utajeně disponuje. Nabídky vyvolených firem, neboť nikdo další mimo nich se soutěže zúčastnit nemůže, posoudí hodnotící komise, která bude posuzovat, jako vždy, pouze jediné kritérium, a to cenu.

Lze předpokládat, že vítěz této soutěže je již znám předem, jako v mnoha obdobných případech, nepochybně zvítězí firma Linhart a bude velice zajímavé, zdali je předpoklad správný. To se ukáže zanedlouho, pokud budou výsledky soutěže zveřejněny.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.