Město očima nezávislého člověka

Kino ožije hudbou

05.04.2013 12:35

Organizátor mnoha skvělých koncertů ve městě a vynikající hudebník Peter Hlucháň požádal radu města o zařazení dvou koncertů mezi akce smluvně vymezené v kině. Toto zařazení znamená, že tyto akce nejsou zatíženy povinností hradit nájem za použití kina.

Jedná se o koncert Diabolské husle z Bratislavy, který se bude konat v brandýském kině dne 19.4.2013. Peter Hlucháň zároveň požádal radu města o poskytnutí finančního příspěvku na tuto akci ve výši 30 tisíc korun.

Druhým koncertem, na který byla vznesena žádost o zařazení mezi smluvně vymezené akce v kině a tudíž by odpadla povinnost hradit nájem, je jazzový koncert Laco Deczi Celula New York. Tento koncert světoznámého uskupení se bude konat dne 7.5.2013 opět v městském kině. Organizátor i na tento koncert požádal radu města o finanční příspěvek, tentokrát ve výši 20 tisíc korun.

Rada města souhlasila se zařazením obou koncertů do souboru smluvně vymezených akcí v kině a zároveň odsouhlasila i oba požadované příspěvky z rozpočtu Odboru kultury a cestovního ruchu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.