Město očima nezávislého člověka

Knihovna dostane nové regály

16.09.2013 18:11

Knihovna Eduarda Petišky je městským zařízením a její provoz je  hrazen z městského rozpočtu, který schvaluje zastupitelstvo. Odbor kultury a cestovního ruchu nyní předložil radě města návrh na pořízení potřebného vybavení systému pro skladování knižního depozitáře, který zajistí potřebnou kapacitu skladu knihovny.

Pro sklad knihovna disponuje vlastními prostory v suterénu budovy a jsou již pro instalaci nových regálů připraveny. OKCR a rada města předpokládají, že na pořízení potřebného vybavení bude potřeba částky 595 tisíc korun. Knihovna připravila pro možnost čerpání části prostředků částku ve výši 382.132 Kč z rezervního fondu a zbylou část, tedy 210.000 Kč plánuje pokrýt úsporami z dočasného omezení nákupů, služeb a údržby.

Přesná tabulka nákladů byla součástí žádosti radě města, ale v zápise, jako obvykle, zveřejněna nebyla. Rada města s návrhem souhlasila a pověřila vedoucí odboru majetku města připravit text výzvy a technickou specifikaci poptávaného zařízení včetně jmen firem, které budou v poptávkovém řízení osloveny.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.