Město očima nezávislého člověka

Knihovně se vracejí peníze

16.05.2014 08:51

V loňském roce byla z rezervního fondu Knihovny Eduarda Petišky převedena do rozpočtu města částka 595.000 Kč. Tato částka měla být použita pro vybavení depoziráře knihovny speciálním regálovým systémem.

Firma, která regálový systém na míru vyrobila a instalovala, nakonec celou předpokládanou částku nevyčerpala, a to z důvodu menších rozměrů regálů, nežli se původně myslelo. Tato změna byla z důvodu špatného původního měření pracovníky firmy, takže nové a přesné proměření depozitáře, před samotnou výrobou regálů, bylo provedeno na náklady firmy. Knihovna tím pádem ušetřila. Jednalo se konkrétně o částku 135.563 Kč.

Knihovna, ústy ředitelky Věry Krajíčkové, požádala radu města, aby byla zbylá částka převedena zpět do rezervního fondu knihovny a rada města této žádosti vyhověla. Částkou bude tudíž opět disponovat nikoliv město, ale knihovna.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.