Město očima nezávislého člověka

Koalice odmítla lidem v nouzi prominout penále

31.10.2013 13:58

Na jednání zastupitelů bylo doručeno několik žádostí lidí bydlících v městských bytech, kteří se dostali do hmotné nouze a po nějaký čas nebyli schopni hradit nájemné a další poplatky. Všichni svůj dluh postupně uhradili, odbor majetku města jim obnovil nájemní smlouvu, takže jim už nehrozilo násilné vystěhování bez náhrady, ale po dluhu na nájemném jim zbyly poplatky z nehrazení nájemného, penále.

Ve všech případech se jednalo o nemalou částku, kolem třiceti tisíc korun. Osobně považuji tato penále za velice nemravné a nebojím se říci, že za lichvu, byť má opodstatnění v zákonu. Je to však špatný zákon, jako mnoho dalších, které prosadila vládní koalice pravicových stran. Lidé, kteří se nikoliv vlastní vinou, tím, že by se chtěli flákat a nepracovat úmyslně, dostali do hmotné nouze a město namísto, aby jim pomohlo, ještě je v jejich obtížné situaci dále potápí.

U všech případů zněl návrh na usnesení zastupitelstva stejně: Zastupitelstvo vyhovuje žádosti žadatele a poplatky z prodlení placení promíjí. Aby bylo toto usnesení přijato, muselo by pro něj hlasovat nejméně jedenáct zastupitelů z jedenadvaceti. Všichni zastupitelé byli na veřejném zasedání přítomni. A ve všech případech pro tento návrh hlasovalo deset zastupitelů, tedy i koaliční zastupitel. Návrh tak přijat nebyl a tito nájemníci musí městu poplatky, tedy penále, zaplatit, jinak jim hrozí vystěhování.

Domnívám se, že koalice byla na takovémto postupu přesně domluvena, věděla, že když bude některý koaličník hlasovat pro prominutí penále, ale ti ostatní nikoliv, návrh nemůže projít a lidé budou muset platit. Nebylo to nic jiného nežli domluvené divadélko pro veřejnost, o tom jsem přesvědčen.

„Nemůžeme těmto lidem penále odpustit, když jsme to v předešlých případech neudělali,“ bylo mi řečeno jednou z koaličních zastupitelek. Jenomže ve všech předešlých případech se jednalo o naprosto stejný scénář. Opozice byla celá pro prominutí penále, koalice nikoliv. A v naprosté většině hlasování koaliční zastupitelé neměli ani tolik odvahy, aby hlasovali proti návrhu, ale vždy se jenom hlasování zdrželi, což ale ve své podstatě je naprosto stejné, jako hlasování proti, jen to lépe vypadá.

A přitom jednou z žadatelek o prominutí penále byla matka samoživitelka se třemi dětmi, ale  ani nad ní se koaličníci neustrnuli a prosadili, že i ona musí uhradit penále ve výši více než osmadvacet tisíc korun. Takto funguje v našem městě koalice. Pamatujme si to!

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.