Město očima nezávislého člověka

Koalice pohrdá lidmi, na protest jsem odešel ze zasedání

13.02.2014 12:53

To, co jsem předpokládal, se na veřejném zasedání stalo, občané rozproudili diskuzi o pískovně. Ač v programu veřejného zasedání nebyl ani jediný důležitý a kontroverzní bod, nakonec se diskuze změnila na boj občanů a opozice s tvrdošíjným odporem koalice proti všemu, co by zamezilo otevření nové pískovny.

V první řadě se jednalo o odpověď Báňského úřadu na opožděné odvolání města proti jeho rozhodnutí o povolení k těžbě. Jak se dalo předpokládat, odvolání bylo pro promeškání zákonné lhůty a neuvedení žádných závažných argumentů úřadem zamítnuto. Ještě, že se v termínu odvolala dvě občanská sdružení.

V diskuzi, a na základě tvrdých požadavků opozice, se nakonec jednalo o vypovězení nájemní smlouvy s Tapasem Borek. Vedení města argumentovalo, že nemá k dispozici oficiální stanovisko právníků, i když zastupitelstvo požadavek na prozkoumání této smlouvy radě města uložilo již v prosinci loňského roku. „Mám sice již vyjádření právníků ohledně vypovězení nájemní smlouvy, ale není ještě oficiální, takže ho zde neřeknu,“ sdělil občanům místostarosta Nekvasil.

Celá záležitost došla až tak daleko, že starosta Přenosil prohlásil, že zastupitelstvo nemůže úkolovat radu města a městské vedení. Je to samozřejmě lež, vzhledem k ustanovení zákona o obcích. Tlak veřejnosti i opozice nakonec vyústil ke svolání mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva na den 26. 2. 2014 od 17 hodin, opět v prostorách brandýského zámku. Na programu by měl být jediný bod, a to posouzení právníků města, mimochodem právní kanceláří platí město za její služby cca milion korun ročně paušál, možností sankcí těžařské firmy při vypovězení nájemní smlouvy.

Pro osvěžení paměti. Město podepsalo s Tapasem Borek nájemní smlouvu na cca 5.000 m2 jeho pozemků, za cenu 50 haléřů za metr čtvereční a rok, doba platnosti smlouvy 30 let, s tím, že smlouva nabyde platnosti až povolením k těžbě písku. Smlouvy je již dva roky stará, Tapas Borek si na městské pozemky před rokem a půl uskladnil obrovský korečkový bagr, ale nikdy městu nezaplatil ani oněch směšných padesát haléřů. Poté, co se proti této smlouvě zvedla vlna občanského odporu, přemístil těžař bagr na jiné soukromé pozemky, tentokrát majitelky Mojžíšové. Nevím, zdali s jejím souhlasem či nikoliv, ale pokusím se to zjistit.

Při projednávání témat mimořádného zasedání zastupitelstva, navrhl jeden z členů občanského sdružení, aby se připravila i právní analýza vypovězení smlouvy o spolupráci mezi městem a Tapasem Borek, kterou podepsal ještě starosta Daniel Procházka. Mimochodem, ten, jakmile se začala v diskuzi probírat pískovna, tedy hned po zahájení schůze, ze zasedání odešel. Stejně, jako při každém jiném veřejném zasedání, kde se pískovna a jím podepsaná smlouva řešila. Proč asi? Starosta Přenosil občana upozornil, že nesmí ze zákona navrhovat usnesení zastupitelstva, a proto jsem jeho požadavek navrhl já. Zněl: Zastupitelstvo ukládá radě města, aby pověřilo právníky města posoudit vypovězení smlouvy o spolupráci mezi městem a Tapasem Borek. Po vyslechnutí právní analýzy tuto smlouvy též usnesením zastupitelstva vypovědět, aby bylo naplněno do písmene usnesení zastupitelstva z června roku 2011, že zastupitelstvo zásadně odmítá další těžbu písku. Pro návrh, prakticky na vypovězení smlouvy o spolupráci, hlasovalo pouhých devět zastupitelů, takže nebyl přijat. Dva zastupitelé, jeden z nich byl místostarosta Nekvasil, hlasovali proti tomuto návrhu, ostatní se zdrželi. Návrh usnesení tak nebyl přijat a smlouva o spolupráci i nadále zůstane v platnosti.

Co to znamená? Koalice, především vedení města si fakticky nepřeje definitivní ukončení snahy o otevření další pískovny u jatek ani její následné zavážení, při němž nikdo nemůže vědět, co se do země zahrne. Tím, že koalice odmítla jednat o vypovězení smlouvy o spolupráci, evidentně pohrdá všemi občany, kteří se snaží uchovat si přijatelné životní prostředí a jde vyloženě proti lidem, proti občanům města.

Z tohoto důvodu jsem, okamžitě po tomto hlasování, opustil na protest, spolu s kolegou Humlem, zasedání zastupitelstva, neboť pokud koalice odmítne i takovouto zásadní věc pro občany města, nemá smysl na zasedání zastupitelů zůstávat. Spolu se dvěma zastupiteli MO ČSSD Stará Boleslav, opustili sál i všichni přítomní členové místní organizace, členové občanských sdružení a velká část přítomných.

Vzhledem k dosavadní praxi totiž nemá vůbec smysl na zasedání chodit, pokud se jedná o opozičního zastupitele, protože v tomto volebním období nemají šanci něco prosadit.

Občané města, všichni vy, kdož máte zájem o zdravé ovzduší, neničené životní prostředí, vy, kterým též vadí průjezd těžkých pískařských kamionů městem, přijďte 26. 2. v 17 hodin na brandýský zámek a nechte se slyšet, aby koalice viděla, jak smýšlejí lidé ve městě a podpořte snahu těch několika opozičních zastupitelů, kteří jsou neúplatní a s další pískovnou, ale ani s farizejským chováním rady města a jejího vedení, nesouhlasí. Bude vás zapotřebí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.