Město očima nezávislého člověka

Koaliční smlouva se naplnila

14.11.2014 10:18

Včera, ve čtvrtek 13. listopadu, se nové zastupitelstvo konečně sešlo na svém ustanovujícím veřejném zasedání. Poprvé, v historii města, bylo přenášeno v přímém přenosu na internetu, ale i přesto byla kaple brandýského zámku občany přeplněna.

První, velice důležitou informací bylo, že se občany zvolená zastupitelka a volební lídr uskupení Nezávislí 2014 Ivana Osuská dne 21. října vzdala mandátu a její místo v zastupitelstvu převzal druhý v pořadí podle počtu hlasů a první náhradník Miroslav Emr. Poté si zastupitelé zvolili mandátovou komisi, ve které byl předsedou Jiří Vojta a členové Ondřej Synek a František Tomášek. Následovala volební komise, jejíž předseda až do zvolení nového starosty prakticky vedl schůzi. Předsedou se stal Petr Popelka a členy Ivana Čierná – Peterová a Miroslav Emr. Jako poslední byla zvolena návrhová komise s předsedkyní Miluší Zahrádkovou a členy Kapalem a Moravcem.

Zastupitelé poté volili počet místostarostů, koalice navrhoval tři místostarosty, s tím, že třetí místostarosta by byl neuvolněný. Zdeňka Hajleková navrhla pouze dva místostarosty a hlasování bylo: pro návrh devět hlasů, nikdo se hlasování nezdržel a proti tomuto návrhu byla celá koalice, tedy dvanáct hlasů. Potom došlo k hlasování o návrhu koalice a pro tři místostarosty bylo opět dvanáct koaličních hlasů, proti bylo osm hlasů a jeden se hlasování zdržel. Pro neuvolněného místostarostu hlasovalo patnáct zastupitelů, proti šest zastupitelů.

Hlasování o starostovi, koalice navrhla Vlastimila Picka, byl navržen i Zdeněk Adámek, ale vzhledem k podepsané koaliční dohodě, kandidaturu na starostu nepřijal, stejně jako vítěz voleb Petr Kváča, oba z Našeho dvojměstí. Pro Vlastimila Picka bylo sedmnáct hlasů, proti nebyl nikdo a čtyři se zdrželi.

Místostarostové: prvním navrženým byl Hynek Homolka a zvolen byl 15 hlasy, šest bylo proti. Tento místostarosta byl zároveň hlasováním určen, jako zástupce starosty při jeho eventuální nepřítomnosti. V gesci bude mít majetek města, investice a dopravu a bude uvolněný.

Druhým místostarostou byl zvolen Petr Kváča, a to 18 hlasů pro, tři proti. Bude mít v gesci školství, kulturu, sport a sociální záležitosti. Také on bude uvolněným funkcionářem.

Třetím místostarostou byl zvolen Jiří Vojta, a to pouze hlasy koalice, tedy dvanácti hlasy, jeden byl proti a osm zastupitelů se zdrželo. V gesci bude mít životní prostředí, IT a bezpečnost. Tento místostarosta bude neuvolněný.

Všichni čtyři, tedy starosta a místostarostové jsou ze zákona členy rady města, jelikož zastupitelé odhlasovali radu sedmičlennou, proběhla volba zbývajících tří členů rady města. Jsou to: Zdeněk Adámek, dvacet hlasů pro, jeden se zdržel (on sám), Jan Jírovský, 17 hlasů pro, 4 se zdrželi, Miluše zahrádková, 18 hlasů pro, 3 se zdrželi.

Zastupitelé odhlasovali počet členů obou zákonných výborů zastupitelstva, tedy finančního a kontrolního, shodli se na sedmi členech. U finančního výboru oznámil starosta Picek, že koalice se dohodla, že šest členů tohoto velice důležitého výboru obsadí sama a opozici ponechá pouze jednoho člena, a tak to také dopadlo. Jako jediným nekoaličním členem finančního výboru se stal navržený Krauskopf, ostatní členové jsou z koalice včetně předsedy Jana Jírovského. Dalšími členy jsou Radka Martínková, Tomáš Nekola, Miloš Vojtíšek, Martin Vyroubal a Miluše Zahrádková.

Následovala volba předsedy kontrolního výboru a na můj návrh byla zvolena Zdeňka Hajleková. Měla následovat volba dalších šesti členů tohoto výboru, ale na návrh Niny Novákové, která prohlásila, že TOP 09 neměla dostatek času na výběr svých kandidátů do tohoto výboru, dal starosta hlasovat o tom, že tento bod zasedání se přeruší a volba šesti členů kontrolního výboru proběhne až na příštím zasedání zastupitelstva v prosinci.

Přitom byl program zasedání zaslán všem zastupitelům s dostatečným předstihem, aby si i TOP 09, jako všechny ostatní strany a hnutí, mohla zajistit své kandidáty tak, aby byli na tomto zasedání přítomni a mohli se ke kandidatuře přihlásit. Celá tato eskapáda spíše připomínala truc, nežli smysluplnou žádost.

Poté zastupitelé odsouhlasili odměny zastupitelům a všem, kteří na ně mají nárok, ale o tom bude samostatný článek. Na závěr zasedání zastupitelé odsouhlasili tyto zastupitele s právem oddávat. Kromě starosty a místostarostů, kteří mají toto právo ze zákona, to jsou: Petr Čeněk, Jan Jírovský, Tomáš Nekola, Petr Popelka, Ondřej Synek, Nina Nováková a Zdeňka Hajleková.

Toto zasedání tudíž rozdalo karty pro chod a fungování města. Ač není starosta Vlastimil Picek z vítězného uskupení, ale z Podpory občanů, většinu v radě města má Naše dvojměstí, které má čtyři radní. Jak dlouho tyto počty vydrží, uvidíme.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.