Město očima nezávislého člověka

Kočárovna by měla být lacinější

09.08.2012 10:41

V letošním roce vyňala rada města ze zastupiteli schváleného rozpočtu města 8 milionů korun určených na opravu střechy domu čp. 98 na brandýském náměstí a převedla je do kapitoly rekonstrukce kočárovny u brandýského zámku, kde bývaly garáže.

Původní projekt rekonstrukce objektu, kde by měla vzniknout například městská galerie a další prostory pro podnikání, především služeb, zněl na více než 8,5 milionů korun.

Nyní seznámil starosta Ondřej Přenosil radu města s návrhem na minimalizační řešení rekonstrukce kočárovny tak, aby bylo variantní řešení připojeno na veškeré inženýrské sítě. Rozšíření pro další využití budovy nebude, dle návrhu starosty, znamenat žádné zásahy do užívaných prostor.

Podle původní varianty, tedy za více jak 8,5 milionu korun, byla zpracována i žádost o poskytnutí dotace. Nová varianta vychází, dle zatímního odhadu, na 5,5 milionu korun.

Rada města s tímto návrhem souhlasila a uložila starostovi Přenosilovi objednat u společnosti Suncad s.r.o úpravu projektu, inženýrskou činnost, kontrolní rozpočet včetně jednání se stavebním úřadem a odborem ÚRPP.

Tímto návrhem by tudíž město mělo na rekonstrukci kočárovny ušetřit přibližně 3 miliony korun a uvidíme, kam a do čeho tyto peníze investuje.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.