Město očima nezávislého člověka

Kočárovna je zralá na zbourání

24.06.2013 13:19

Rada města rozhodla o revitalizaci zámecké kočárovny, tedy stavby s historickým podtextem, kde bývaly kdysi zaparkovány kočáry pro císaře, pokud dlel na brandýském zámku.

Stavba byla později využívána jako garáže a různé sklady a do historické budovy nebyla investována snad ani koruna. Nyní se začalo s rekonstrukcí budovy a zjištěná fakta jsou ještě horší nežli se očekávalo.

To, že původní krovy budou muset být vyměněny, se čekalo, ale stav zdiva se očekával lepší, nežli je skutečný stav. Stavbaři na všechny obvodové zdi umístili sádrové pásky, aby se zjistilo, zdali se zdi při probíhajících pracích nerozestupují a zjistilo se, že tomu tak je.

Nejhorší situace je u zdi sousedící se zahrádkou restaurace Felicita. Svažitý terén a nedávné silné deště zapříčinily, že se zeď vyboulila a začala sjíždět, takže dne 18.6. musela firma celou zeď zajistit masivními dřevěnými trámy. Od čelní zdi se tato zeď posunula tak, že mezi nimi vznikl prostor osmi centimetrů. Stavbaři navíc zjistili, že v těchto místech nejsou zdi stavebně nikterak provázány, byly k sobě pouze přilepeny maltou.

„Vím, že budou problémy s památkáři, ale zachování původních zdí bude stát daleko více, nežli se předpokládalo, budeme muset zdivo zajišťovat jak příčnými, tak i podélnými zpevňovacími pásy pod podlahou. Jak ale zajistíme a stabilizujeme boční zeď, kterou jsme museli zajistit, to opravdu nevím. Nejlepší a nejlacinější by bylo, kdyby se tato zeď zbourala a postavila se z původního kamene replika. Samozřejmě s pořádným a masivním základem,“ řekl stavbyvedoucí firmy, která kočárovou opravuje.

Mám obavy, při podrobné prohlídce budovy jsem to viděl na vlastní oči, že se památkáři zbourání budou tvrdě bránit, čímž vzniknou výrazné vícenáklady za vícepráce a původně předpokládaná cena za přestavbu kočárovny se může výrazně navýšit.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.