Město očima nezávislého člověka

Kočárovna nebyla zkolaudována

14.03.2014 11:48

V minulých dnech proběhlo kolaudační řízení kočárovny. Vzhledem k probíhajícím pracím v ulici Plantáž se členové kolaudační komise k objektu jen obtížně dostávali. V dohodnutý termín řízení se dostavil starosta Ondřej Přenosil, zato místostarosta Nekvasil se dostavil s třičtvrtěhodinovým zpožděním, které omlouval poradou na úřadě.

Rekonstrukce kočárovny sice probíhala pod dohledem památkářů, nicméně kolaudační komise stavbu zkolaudovat nemohla, neboť se zjistily rozpory mezi projektem a skutečně provedenou stavbou. Aby stavba mohla být zkolaudována a tudíž začít sloužit svému účelu, budou muset být rozdíly administrativně upraveny, například změnou projektu v průběhu stavby.

Fakt, že kočárovna nemohla být zkolaudována, rozčílil místostarostu Nekvasila natolik, že dle jednoho z přítomných členů kolaudačního týmu, se choval arogantně. Kdy bude kočárovna konečně zkolaudována teprve uvidíme.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.