Město očima nezávislého člověka

Kolik investuje město do Probošťáku?

05.10.2012 12:25

Je běžnou praxí, že pokud nájemce investuje do majetku pronajímatele peníze, a tím majetek zhodnotí, buď si investici tak zvaně obydlí, což znamená, že nebude platit nájem až do výše investice, nebo majitel nemovitosti tuto investici zaplatí.

Po nechutných tahanicích na pronájem areálu u Proboštských jezer byla dne 30. 5. podepsána nájemní smlouva s nájemcem Jakubem Studeckým. V této smlouvě se nájemce zavázal, že v prvních pěti letech trvání nájmu investuje do areálu nejméně 750 tisíc korun.

Do data 1.8., jak se uvádí v zápisu z jednání rady města, nájemce do areálu již investoval

470 tisíc korun a částka plně odpovídá provedeným úpravám v areálu. Rada města zároveň konstatovala, že tato investice převyšuje původně plánovanou výši oprav a úprav v areálu, stanovenou nájemní smlouvou.

Nájemce však požádal radu města o souhlas k provedení dalších oprav a úprav areálu, konkrétně k vybudování nových sprch a výstavbu nového hřiště na plážový volejbal a fotbal. Hřiště by mělo být mezi chatou a stávajícím tenisovým kurtem.

Vzhledem k tomu, že tyto stavby by trvale zhodnotily areál, žádá nájemce o zafinancování těchto staveb město. Dle nájemce se jedná o částku 175.600 Kč na vybudování sprch a částku 295.000 Kč na výstavbu hřiště. Nájemce informoval radu města, že tyto stavby by rád realizoval ještě letos na podzim.

Zároveň radu města upozornil, že je nutná kompletní rekonstrukce střechy chatky, do které zatéká. Opravu střechy odhadl na částku 130.000 Kč. Vzhledem k tomu, že odbor majetku města tuto opravu střech letos neplánoval, nemá finanční krytí, a proto bude tato oprava zařazena do rozpočtu na příští rok.

O tom, zda město uhradí požadované částky na výstavbu sprch a hřiště, se v zápisu z jednání rady města neobjevila ani řádka, pouze tam stálo, že rada města vzala na vědomí nutnou opravu střechy chatky. A tak jsme se opět nedozvěděli, zdali město vrazí do areálu na Probošťáku nemalé peníze, či nikoliv.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.