Město očima nezávislého člověka

Komentář

18.10.2012 12:45

V Městských listech se objeví zkrácená verze otevřeného dopisu

Otázka výstavby obchodního domu Kaufland se ve městě řeší již řadu let. Svůj názor na jeho vznik, ale i na místo výstavby, jsem již prezentoval několikrát.

Vzhledem k tomu,  že se o místě původního vzniku Kauflandu v zastupitelstvu nikdy nehlasovalo, a protože nyní nastala situace, že by se kvůli jeho vzniku mohly rušit zahrádky, napsal jsem vedení města a zastupitelstvu Otevřený dopis, který jsem 12. října prezentoval i na těchto stránkách.

Dnes, 18. října, jsem byl telefonicky osloven starostou města Ondřejem Přenosilem, abych znění  mého Otevřeného dopisu zkrátil pro potřebu a zveřejnění v Městských listech. Z tohoto důvodu jsem musel svůj text osekat až na dřeň, aby se do Městských listů vešel.

Z mé dlouholeté redakční a novinářské praxe vím, že tiskoviny musejí na autorech žádat o co nejkratší texty, jinak by se do nich nic dalšího nevešlo. Je to běžná praxe ve všech tištěných novinách, na rozdíl od internetových, kde délka textu není překážkou.

Nicméně si za svým původním textem stojím a ze svého názoru jsem neustoupil ani o píď. Zkrácený text mého Otevřeného dopisu nicméně podstatu problému vystihuje a vzhledem k informovanosti co nejširšího okruhu občanů města, jsem na tento způsob přistoupil.

Vím, že ne každý občan města má internet, především starší spoluobčané, a proto jsem pokládal za nutné souhlasit, byť ve zkrácené verzi, s otištěním v Městských listech.

A ještě jednu poznámku mám na srdci. V Městských listech jsem byl, spolu s kolegou Stanislavem Humlem, neustále označován jako zvolený za VV. Kvůli tomuto označování se již, za nás oba, Stanislav Huml ohradil a totéž jsem dnes telefonicky učinil i já, neboť můj dopis chtěla redakce Městských listů opět označit jako dopis zastupitele zvoleného za VV.

Opět, a již naposledy, upozorňuji. Mou kandidaturu za Věci veřejné jsem podepsal jako nezávislý kandidát a upozorňoval, že nezávislým i zůstanu, pokud bych zvolen byl.

Vývoj politické situace mě však přiměl k tomu, abych vstoupil do ČSSD, protože na svůj sociální aspekt volebního programu, kvůli kterému jsem s kandidaturou za VV souhlasil, Věci veřejné doslova zahodily a přiklonily se k antisociálním krokům ministra Kalouska. Navíc VV několikrát tuto vládu podržely, když při hlasování o důvěře zvedly ruku pro její setrvání u moci.

A nic na tom nemění i fakt, že se VV později rozdělily do dvou stran, původních VV a LIDEM, přičemž parta kolem Víta Bárty a Radka Johna nyní provozuje opoziční politiku. Jsem totiž přesvědčen, že pokud opět dojde k hlasování o důvěře, VV ji padnou nenechají a nepřipustí předčasné volby. Nikdo by je totiž už nevolil a skončily by bez tučných korýtek v propadlišti dějin, stejně jako ODA, US či DEU. Nic jiného je totiž nečeká. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.