Město očima nezávislého člověka

Komentář

15.10.2014 12:02

Politika bude natolik čistá, nakolik ji budou dělat čistí lidé

Materiály, které jste si mohli níže přečíst, jsem získal, bohužel, až po komunálních volbách. Pokud bych je měl dříve, zveřejnil bych je. Musím předeslat, že nemám vůbec nic proti tomu, když někdo žije s partnerkou, tak říkajíc, na psí knížku. Onen papír přece vztahu nijak neprospěje, jen se zaplatí úřední šiml. Co je však pro mne naprosto nepřijatelné, když ten, kdo dosáhne vysokého místa ve státní správě, zaměstnává svou partnerku a platí ji, většinou velice vysokými částkami, z veřejných prostředků, tedy z peněz daňových poplatníků. A v tom případě je lhostejné, zdali se jedná o milenku nebo o manželku.

Tvrdím řadu let, že do politiky, a to i do té komunální, by měli vstupovat jenom lidé s čistým štítem. Stejnou řadu let tvrdím, že náš současný právní řád, týkající se těch nejvyšších úřednických míst ve státě, je špatný. Zatímco starosta jakékoliv, i velice malé obce, musí projít volbami a musí být zvolen, ministr nebo dokonce poradce prezidenta se voleb zúčastnit nemusí. Prostě je jmenován. A to považuji za podvod na lidech.

Na těch lidech, kteří svými nemalými daněni, a že je máme velmi vysoké i z evropského hlediska, přispívají právě na mzdy těchto nikým nevolených a většinou ani nechtěných politiků, kteří se pak snaží na svém postu co nejvíce vydělat a jak je vidět, nestydí se ani zaměstnat svou partnerku. Proto považuji systém komunálních voleb za daleko demokratičtější formu, nežli je tomu u voleb parlamentních, a to se týče i obsazování funkcí ministrů.

Nestačím se divit, co může vést lidi, jako je Vlastimil Picek k tomu, že se rozhodnou jít do komunální politiky. Peníze? To sotva, pro takovouto osobnost je plat starosty asi něco jako kapesné. Touha po moci? To spíše, i když je nutné si uvědomit, že zastupitelstvo v žádném případě nefunguje, jako armáda, tam se musí poslouchat, v zastupitelstvu se diskutuje. Nebo že by to byla snaha město pozvednout? To by bylo samozřejmě chvályhodné, jen se naskýtá otázka, proč ani o generálu Nekvasilovi, ale ani o generálu Pickovi předtím nebylo slyšet jediné slovo v souvislosti s městem?

Pro mne je daleko čistší osobností kantor na gymplu, o kterém vím, že čtyři roky poctivě pracoval ve prospěch občanů i města v zastupitelstvu nebo podnikatel, který práci v občanském sdružení a opět pro blaho města, věnoval mnoho úsilí, nežli generál, který si jen tak z plezíru usmyslel, že se stane starostou. Pokud by se tak skutečně stalo a generál Picek by se starostou stal, musí počítat s tím, že ho budu hlídat ostřížím zrakem a v žádném případě mlčet nebudu. Takový už zkrátka jsem.

Vladimír Kapal

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.