Město očima nezávislého člověka

Komunikační infrastruktura stojí město 1,5 milionu ročně

17.02.2014 11:50

Dle sdělení místostarosty Nekvasila radě města, došlo v roce 2013, na základě rozhodnutí rady města ze dne 12. 12. 2012, dále pak ze dne 20. 3. 2013 a ze dne 6. 11. 2013 k realizaci zásadních změn komunikační infrastruktury města s cílem zvýšit rychlost, spolehlivost a jednoznačnost zákaznického servisu sítě WAN.

Původní páteřní infrastruktura, založená na vlastní 10 Mbps Wifi technologií Miracle, byla nahrazena outsourcingovým řešením o přenosové kapacitě 100 Mbps od současného poskytovatele datových služeb, společností Coprasys s.r.o. Tímto přechodem k jinému poskytovateli byl vytvořen základní předpoklad pro bezproblémový chod datových toků v návaznosti na již vybudované technologické centrum v Brandýse. Známá serverovna.

Původní Wifi technologie, která je v majetku města, bude nadále využívána ve prospěch kamerového systému. Její demontáž z příslušných přístupových bodů zejména na území Prahy a ukončením technické podpory byla získána finanční úspora ve výši cca 272 tisíc Kč, která byla použita na nové řešení.

Realizace provedených změn představuje celkový nárůst ročních nákladů o 10,5 % při desetinásobném zvýšení datové konektivity a zároveň spolehlivosti sítě WAN. Finanční náklady na provoz a podporu páteřní datové sítě představují ročně částku 1.478.180 Kč včetně DPH. Tak to uvádí zápis z jednání rady města.

Při veškerých investicích do rozvoje počítačové technologie je veřejná kontrola oprávněnosti a především opodstatněnosti vynaložených prostředků velice obtížná. Je totiž jen málo skutečných odborníků přes tyto technologie, kteří dokáží opravdu fundovaně posoudit a ohodnotit především vynaloženou cenu.

Možná i z tohoto důvodu se v současné době na několika ministerstvech, po působení především ministrů z TOP 09, například Drábka, provádějí podrobné audity, které již odhalily několikanásobně předražené zakázky v této oblasti.

Osobně se mi zdá milion a půl za zabezpečení přenosu dat ročně až příliš, ale nejsem v žádném případě odborník, a proto bych velice rád uvítal, kdyby se mi na mou mailovou adresu, uvedenou v záhlaví Brandýských novin, ozval skutečný expert, který by se touto částkou zabýval a o její oprávněnosti mě posléze informoval. Jeho případnou analýzu či názor bych poté rád zveřejnil.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.