Město očima nezávislého člověka

Konečně dobrá zpráva ohledně pískovny

21.05.2012 12:10

Vzhledem k obrovským protestům obyvatelů Staré Boleslavi projednal rada města na zasedání 2. května problematiku rozšíření těžby v lokalitě u jatek, podél Mělnické ulice.

„Po diskuzi rada města uložila místostarostovi Jiřímu Nekvasilovi, aby požádal Českou republiku o částečný odpis ložiska štěrkopísku v této lokalitě,“ tak zní oficiální záznam ze schůze rady města.

Pokud by příslušné orgány republiky žádosti města vyhověly, ložisko by mělo být z těžebního prostoru vyřazeno a těžba písku podél Mělnické ulice by začít nemohla.

Po dlouhé době je to pro občany ze Staré Boleslavi dobrá zpráva, neboť vrcholný orgán města jejich hlasu a stovek podpisů v petici proti rozšíření těžby písku u jatek vyslyšel.

O tom, jak se orgány republiky k žádosti města postaví budu informovat okamžitě, jakmile se o jejich stanovisku dozvím.

Z jednání rady města tímto krokem vyplynulo, že když se občané města proti něčemu, co by významně zhoršilo jejich životní prostředí, opravdu tvrdě postaví a jdou si za tím, mohou i proti úřadům a podnikatelům uspět.

Moc si přeji, aby bylo ložisko štěrkopísku v této lokalitě opravdu vyškrtnuto, protože se jedná o velmi nízkou mocnost písku a těžba se k hranici města, a dokonce až za ní, již nikdy nerozšířila.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.