Město očima nezávislého člověka

Konečně je znám nový nájemce náměstí

17.09.2013 18:05

Po dokončení revitalizace brandýského náměstí podepsala rada města smlouvu o spolupráci se společností, která měla na náměstí provozovat trhy. Záměr však naplněn nebyl, protože stánkaři si místo na náměstí nepronajímali kvůli příliš vysoké ceně, kterou stanovila firma a náměstí neožilo.

Rada města rozhodla dne 26.6.2013 o zveřejnění záměru poskytnout dočasně, jako výpůjčku, část náměstí na pozemku ppč 1063 za účelem provozování farmářských trhů na Masarykově náměstí. Dle tohoto záměru bylo podmínkou uzavření smlouvy o výpůjčce i uzavření smlouvy o spolupráci při pořádání farmářských trhů, neboť na prostoru vzniklém za pomocí dotace se investorem, tedy městem, nesmí provozovat žádná komerční činnost. Pokud by tato podmínka dotace byla porušena, hrozilo by městu dokonce i vrácení dotace včetně příslušného penále.

Na zveřejnění záměru města o spolupráci se přihlásil zájemce a město s ním dne 7.8.2013 odsouhlasilo spolupráci. Jak jsme se až nyní dozvěděli, těmito zájemci byli manželé Martin a Pavlína Honzů z Lysé nad Labem.

V současné době se dokončuje finální verze smlouvy o spolupráci při využití Masarykova náměstí formou výpůjčky na pořádání farmářských trhů, které by se měly konat každou středu.

Teprve čas nám ukáže, zdali nový faktický nájemce náměstí, byť se oficiálně nazývá spolupracující subjekt, půjde stejnou cestou jako předešlý nájemce a stanoví pro prodejce tak vysokou cenu, že ji prodejci akceptovat nebudou, nebo zdali půjde cestou nižší ceny za metr čtvereční a farmářské trhy se rozeběhnou.

Každopádně po revitalizaci brandýského náměstí a zrušení tradičních a několik  staletí trvajících trhů se náměstí stalo mrtvou zónou. Zatímco předtím tam bylo vždy ve středu a v sobotu plno lidí, nyní ohromné prostranství zeje prázdnotou.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.