Město očima nezávislého člověka

Konečně jsou známa jména členů komisí

19.01.2015 15:17

Konečně jsou známa jména členů komisí

Rada města, dne 14. 1. 2015, na návrhy politických subjektů města, jmenovala členy komisí, jako odborné poradce rady města. Již na veřejném zasedání zastupitelstva bylo stanoveno celkem deset komisí a zastupitelé odsouhlasili jejich předsedy. Jmenování členů všech komisí pak bylo, v součinnosti s předsedy komisí, pouze na radě města.

1/ Komise pro rozvoj města, územní plánování a památkové péče

Předseda: Pavel Bíma

Členové: Pavel Havlíček, Jan Líman, Jiří Simon, Zdeněk Adámek, Ondřej Přenosil, Martina Blahníková, Klára Houštecká, František Moravec, Aleš Mňuk a architekt Sarajlič.

2/ Komise pro dopravu a bezpečnost

Předseda: Stanislav Huml

Členové: Ladislav Gurtler, Jaroslav Dušek, Dušan Kučera, Jiří Špak, Miroslav Písačka, Jan Blažek, Zdeněk Vitouš a Ludvík Gottfried.

3/ Komise životního prostředí

Předseda: Radka Martínková

Členové: Petra Karbanová, Milan Zuna, Dagmar Altmanová, Petr Dědeček, Michal Hradský a Kateřina Vaculová.

4/ Komise pro místní rozvoj a cestovní ruch

Předseda: Michal Žižák

Členové: Petra Fialová, Petr Martínek, Jindřich Bursík, Jiří Kolář, Petr Zemek a Jan Huml.

5/ Komise pro sociální záležitosti, zdravotnictví a protidrogové prevence

Předseda: Ivana Čierná – Peterová

Členové: Markéta Krajíčková, Pavel Hruška, Lenka Kuncová, Eva Moravcová, Eliška Tomanová, Ivana Dolejšová, Ida Elsnerová a Plaček.

6/ Komise bytová

Předseda: Jiří Zeman

Členové: Hana Procházková, František Toman, Jiřina Urbanová, Milica Čeňková.

7/ Komise pro školství, vzdělávání a mimoškolní činnost

Předseda: František Tomášek

Členové: Klára Jurčíková, Jaroslava Fialová, Iva Filípková, Aleš Franc, Bohumila Kysilková, Ivana Osuská, Petr Sláma, Vladislava Šizlinková, Jana Nováčková a Milada Šeflová.

8/ Komise pro sport a volný čas

Předseda: Miloš Havlíček

Členové: Alice Benediktová, Petr Čeněk, Jaroslav Volf, Jaroslav Jeřábek, Kamil Svoboda, Jaroslav Veselý, Ivo Lubas, Michal Klement, Jiří Pařík a Tomáš Nekola.

9/ Komise pro kulturu a spolkovou činnost

Předseda: Klára Voctářová

Členové: Milan Novák, Dušan Nováček, Jan Severa, Alice Boudová, Marek Huber, Lenka Režová, Petr Faldus, Jiří Sládek.

 

10/ Komise pro vnější vztahy, komunikaci a propagaci města

Předseda: Tomáš Benda

Členové: Monika Janáková, Jiří Blahút, Jan Jirovský, Vladimír Kapal, Václav Kváča, Jaroslav Vykoukal, Vladan Crha a Robert Pecka.

Tito členové komisí by měli pracovat, jako poradní orgány rady města do konce tohoto volebního období. Jak bude jejich práce vypadat a jak bude úspěšná, teprve uvidíme. Brandýské noviny se budou snažit získávat informace o práci komisí a uvidíme, zdali budou její výsledky práce radou města zveřejňovány. Minulá rada města se zveřejňování silou mocí bránila, ale jsou města a obce, které mají v oficiálních tiskovinách celou stránku věnovanou výsledkům práce komisí, tak uvidíme.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.