Město očima nezávislého člověka

Konečně máme radu města, stojící za občany

22.11.2014 14:55

Dle zápisu z jednání rady města, prvního nové rady, dne 19. 11. 2014, upřesňuji informaci, kterou jsem původně získal v kuloárech při ustanovujícím zasedání zastupitelstva po volbách. Jedná se o termín obdržení dopisu Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Uvedl jsem, že tento dopis na radnici přišel den před zasedáním nového zastupitelstva. Ze zápisu z jednání rady města vyplývá, že tento dopis došel na radnici již dne 10. 11. 2014.

Jednalo se v něm o vyjádření města k projednávané žádosti těžaře Tapas Borek na otevření pískovny u jatek s názvem“ Plán otvírky, přípravy a dobývání provozovny Borek.“ Tato nová rada města s tímto plánem nesouhlasí a pověřila starostu Vlastimila Picka, aby zmocnil Advokátní kancelář Dohnal + Bernard, zastoupenou Michalem Bernardem, k zastupování města v předmětném řízení před Obvodním báňským úřadem, ale pouze v případě, pokud se souběžné zastupování města, ale i dalších účastníků řízení ukáže, jako legislativně možné a nebude v konfliktu zájmů.

Jmenovaný právník se totiž již angažoval v této složité a důležité kauze při odvolání se proti původnímu rozhodnutí Báňského úřadu, který podalo jak občanské sdružení, tak vlastnice jednoho pozemku v lokalitě uvažované těžby. Pokud by to tudíž legislativně prošlo, zastupoval by právník i tyto subjekty, neboť jak ony, tak i město s těžbou nesouhlasí.

Rada města zároveň uložila starostovi Vlastimilu Pickovi uzavřít smlouvu o poskytování vymezených právních služeb s touto advokátní kanceláří.

A co to pro občany znamená? Konečně se rada města postavila za své občany a rozhodla se je hájit i z pozice města. Má tudíž naprosto rozdílný přístup k tomuto problému, nežli měla rada bývalá, a to je dobrá informace. Druhou vynikající zprávou je, že konečně bude město zastupovat, alespoň v této kauze, advokátní kancelář a právníci, kteří budou postupovat v zájmu města a jeho občanů a nebudou fakticky napomáhat těžaři, jako tomu bylo u bývalého právního partnera města Advokátní kancelář Nespala.

Vypadá to, že se po letošních komunálních volbách přece jenom v našem městě začíná blýskat na lepší časy. Proti otevření pískovny u jatek totiž hlasovalo všech sedm radních

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.