Město očima nezávislého člověka

Konečně se městu podařilo prodat dva byty

18.07.2013 11:21

Rada města měla po dlouhé době s prodejem bytů v majetku města přece jen úspěch. Na opakované a snižované záměry na odprodej městských bytů se ozvali konečně zájemci.

V prvním případě se jednalo o byt v domě čp. 602 v Riegrově ulici 2 + 1 o výměře 82,70 m2 včetně společných částí domu a pozemku pod domem. Nabídku zaslal jeden manželský pár, který akceptoval kupní cenu bytu ve výši 1.578.632 Kč, ale i váznoucí dluh na bytu ve výši 121.373 Kč.

Na nabídku prodeje dalšího bytu, tentokrát v domě čp. 1550 v Brázdimské ulici též v Brandýse, jako v prvním případě, se ozvali radě města dva zájemci. Jedná se o byt 1 + 1 o výměře 37 m2. Rada města obě nabídky zhodnotila, projednala a rozhodla, že jednomu ze dvou zájemců prodá zmiňovaný byt za cenu 610.000 Kč a dále za váznoucí dluh na bytě ve výši 99.239 Kč.

Nákup bytů obou zájemců však musí hlasováním potvrdit zastupitelstvo při nejbližší veřejné schůzi, protože tak to vyžaduje zákon. Lze však předpokládat, že se mezi zastupiteli nenajde ani jediný, který by s prodejem bytů v majetku města nesouhlasil. Rada města tento  bod zařadí na nejbližší veřejné jednání zastupitelů.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.