Město očima nezávislého člověka

Konečně se omezí hraní na automatech

09.11.2012 13:10

Hrací automaty jsou jedním z prokletí současné doby. Ihned po listopadu 89 se jich vyrojilo jako much po dešti a zároveň s narůstajícím počtem automatů přibývalo i lidí na hraní závislých – gamblerů.

Stejně jako u drogově závislých, jsou konce těchto Hamletů mnohdy přímo děsivé. Jsou známy případy, a já jsem před lety o jednom z podobných konců gamblera psal v novinách, kdy chorobná závislost na hracích automatech vedla až k rozpadu rodiny, ztrátě rodinného domu a rodina se nakonec ocitla pod mostem.

Již minulé zastupitelstvo pověřilo před lety tehdejšího místostarostu Bohumila Javůrka, bylo to v roce 2007, aby vypracoval seznam míst ve městě, kde hrací automaty umístěny být nesmějí. Jenomže přišly tehdy krajské volby, Českem se v krajích prohnala oranžová tsunami a Javůrek musel být z funkce místostarosty odejit.

Ale ještě před jeho odchodem, v době, kdy o tom vůbec nevěděl, proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva, kde se vyhláška o omezení míst pro hrací automaty probírala. Tehdy se na jednání dostavili všichni majitelé podniků s hracími automaty a vyvinuli na zastupitele takový tlak, že podlehli a uložili vyhlášku k ledu. Majitelé hracích automatů zvítězili, vždyť se jim jednalo o vysoké zisky, i když z nich museli část odvádět městu.

Nyní, po několika letech nezájmu, se touto problematikou opět začala rada města na zasedání 31. října zabývat. Projednala koncept znění Obecně platné vyhlášky města o zákazu provozování her na vymezených částech území města a uložila místostarostovi Jiřímu Nekvasilovi připravit návrh znění vyhlášky tak, aby mohl být předložen k projednání a schválení zastupitelům na nejbližším jednání zastupitelstva.

Je to chvályhodný počin a nelze s ním nežli souhlasit, Co je však naprosto nepochopitelné, i když v podání současné rady města naprosto obvyklé, že zastupitelé, ale ani veřejnost, nedostala k nahlédnutí vypracovaný seznam míst, kde hrací automaty nebudou smět být.

Rada města tak před veřejností utajuje vše, co může, i když se jedná o takovou banalitu, jakou seznam míst bez automatů bezesporu je. Ukazuje se stále více a častěji, že rada města ve své aroganci moci a nechuti informovat o svém konání veřejnost, jde až tak daleko, že to mezi obyvatelstvem vzbuzuje vůči radě města velice silnou nevůli.

Zřejmě si naši radní neuvědomují, že oni jsou zde pro lidi a nikoliv lidé pro ně. Ve městech a obcích, kde jsou si tohoto faktu radní vědomi, se podobné záležitosti, jakou je utajování naprosto všeho, nedějí.

Mějme to na paměti.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.