Město očima nezávislého člověka

Konečně se začaly zveřejňovat obesílané firmy

18.10.2012 12:42

Tlak opozice, zejména Brandýských novin, na radu města, konečně přinesl ovoce. V zápisu z jednání rady města ze dne 10.10. se poprvé objevil seznam obeslaných firem na podlimitní zakázku z dosud utajovaného seznamu.

Bylo obesláno pět firem a v zápisu se konečně všechny objevily. Jednalo se o akci Oprava kanalizace v ulici Kaštanová a nabídku z pěti firem poslaly pouze čtyři. Hodnotící komise vybrala tu nejnižší z nabídek, kterou zaslala firma Stavokomplet z Brandýsa nad Labem. Nabízená cena za provedení práce činila 994.415 Kč včetně DPH.

Rada města doporučení hodnotící komise akceptovala a uložila vedoucímu OÚRPP Havlíčkovi, aby starostovi města předložil k podpisu smlouvu. Po jejím podepsání oběma stranami by měly práce na opravě kanalizace v Kaštanové ulici započít.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.