Město očima nezávislého člověka

Konkurz byl vypsán pozdě, musel být zrušen

01.12.2014 10:35

Minulá rada města, v závěru svého funkčního období, podepsala příkazní smlouvu na výběrové řízení se společností CompetConsult Praha na akci „Zateplení a výměnu otvorových výplní budovy 1798 Zápská v Brandýse nad Labem“ Společnost, v intencích příkazní smlouvy, provedla výběrové řízení na tuto akci a po jeho ukončení předala hodnotící komisi došlé nabídky firem.

Nabídek přišlo na radnici celkem šest a všechny firmy splnily zadávací podmínky výběrového řízení. Komise nabídky vyhodnotila a předala své hodnocení i s doporučením nové radě města. Na základě vyhodnocení komise doporučila společnost XEDOS s.r.o. z Prahy, která na dílo zaslala nejnižší nabídku ve výši 5.600.969,45 Kč bez DPH.

Další nabídky zbylých pěti firem byly vyšší. Na tuto akci získalo město dotaci z SFŽP a akce měla být spolufinancována městem z jeho rozpočtu. Rada města posoudila výsledky a návrh hodnotící komise, posoudila i podmínky realizace akce, ale nakonec všemi sedmi hlasy realizaci akce neodsouhlasila.

Důvod byl prostý. Bylo totiž nemožné získat v tak krátkém období od SFŽP dotaci a zároveň ji vyčerpat do konce listopadu, jak to bylo uvedeno v podmínkách dotace. Z tohoto důvodu rada města uložila starostovi města ukončit zjednodušené podlimitní řízení na tuto veřejnou zakázku, a to v souladu se zákonem.

Z tohoto případu vyplývá, že veřejná soutěž byla vypsána tak pozdě, že by se nedala v termínu realizovat. Pokud by totiž nebyly finanční prostředky z dotace vyčerpány a realizovány do uvedeného data, město by na jejich čerpání ztratilo právo a celá akce by musela být stoprocentně hrazena městem, proto rada města velice rozumně celé výběrové řízení zrušila.

Úhradu za provedené výběrové řízení, na základě příkazní smlouvy, kterou se společností CompetConzult Praha, podepsala ještě minulá rada města, však bude muset město uhradit, neboť společnost svou práci odvedla. Jde tudíž o naprosto zbytečně vyhozené městské prostředky. Otázkou zůstává, zda si minulá rada města uvědomovala, že akce nelze být v daném termínu realizována, či zdali to nebyl úmysl. Současná rada města tudíž přijala jediné možné řešení, pokud by akci chtěla zrealizovat, muselo by ji hradit město celou.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.