Město očima nezávislého člověka

Kontroverzní územní plán si koalice protlačila

19.09.2014 11:46

To, co se dalo očekávat, se v plné míře naplnilo. Koalice, podpořená nezařazeným zastupitelem Bohumilem Javůrkem, třinácti hlasy odsouhlasila územní plán, který mnoha občanům nejenomže znemožní postavit si na svých soukromých parcelách domy, ale dokonce mnoha lidem jejich nemovitosti velmi znehodnotí.

Diskuze zastupitelů z opozice byla velice obsáhlá, vzneslo se mnoho argumentů, kvůli kterým požadovala opozice na tomto posledním zasedání současného zastupitelstva nehlasovat, nýbrž projednat podrobněji velké množství námitek občanů a územní plán v novém zastupitelstvu, provést případné změny, a teprve pak celý územní plán odsouhlasit.

Totéž požadovali v diskuzi i občané města, ale vše bylo marné a zcela zbytečné. Koalice, věrna své praxi, ve které se na názory občanů vůbec neohlíží, byla již předem domluvena a byla podpořena Bohumilem Javůrkem, který tímto hlasováním a svým postojem jenom dokázal, že je ve skutečnosti pravičákem. Vždyť také hodlá, podle zákulisních informací, za dva roky kandidovat do krajského zastupitelstva za pravicové ANO, za které hodlal jít i do komunálních voleb, což však tomuto městskému sdružení zatrhl Babiš, takže ANO do komunálních voleb vůbec nezasáhne.

Hlasování o přijetí nového územního plánu muselo být třikrát, jak vyžadoval zákon. První hlasování se týkalo ověření, že územní plán není v rozporu s požadavky kraje na územní rozvoj ani, že nový územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje města. Z devatenácti přítomných zastupitelů hlasovalo pro tento bod 15 zastupitelů včetně zástupkyně KSČM, proti byl jeden (Kapal), tři se hlasování zdrželi.

Dalším hlasováním bylo rozhodování o vyřízení námitek občanů. Jednotlivé námitky, a bylo jich přes 240, byly zastupitelům zaslány osm dní před vlastním zasedáním, takže nebylo v lidských silách všechny námitky občanů prostudovat, aby se zastupitelé mohli kvalifikovaně vyjádřit. Fakticky to bylo tak, že většina koaličních zastupitelů námitky občanů s největší pravděpodobností ani nečetla. Vypovídala o tomto faktu otázka Dagmar Altmanové, která se všech zastupitelů zeptala, zdali opravdu všechny námitky prostudovali. Odpovědí jí bylo naprosté ticho všech koaličníků.

Osobně jsem námitky studoval velice pečlivě a velice dlouho, ale ani při sebevětší snaze jsem některým námitkám nerozuměl z jednoho prostého důvodu, nikdo, tedy ani zastupitel, nemůže znát všechny parcely ve městě podle čísel a jiný identifikační údaj v materiálu zaslaném zastupitelům nebyl. Tudíž se o občanech města opět jednou, jako už tolikrát v minulosti, jednalo o nich, bez nich. A jak dopadlo toto hlasování? Pro úp bylo 13 zastupitelů, tedy opět s Javůrkem, šest bylo proti, tedy celá opozice.

Třetí, poslední hlasování se jednalo o vydání Opatření obecné povahy, tedy fakticky o schválení úp. Pro bylo 14 zastupitelů, tedy opět s Javůrkem a zástupkyní KSČM, proti bylo zbývajících pět zastupitelů.

Územní plán tak byl schválen. Nyní musí být celý územní plán zaslán na krajský úřad, tam proběhnou schvalovací procedury, poté vydá kraj s novým úp souhlas a rada města oznámí vyhláškou, že byl nový územní plán města vydán. Začne platit dnem vydání této vyhlášky. Pokud se schvalovací řízení na kraji neprotáhne až do listopadu, kdy by měla být odhlasována novým zastupitelstvem nová rada města, starosta a místostarostové, bude současná rada města velice pospíchat, aby nový a proti lidem zaměřený územní plán, uvedla v platnost ještě za svého působení.

Naskýtá se otázka, proč takový spěch, když zákon říká, že obce a města musejí mít nové územní plány zpracovány a vydány do konce roku 2020? Odpověděla na to jedna z přítomných obyvatelek města v diskuzi, když řekla, že tento územní plán není vytvářen pro občany města, ale pro developery, realitní makléře a jiné šizuňky. Už nyní se začínají tito obchodníci s nemovitostmi ozývat například lidem, vlastnícím pozemky v lokalitě Na Praporci a chtějí od nich pozemky koupit za nízkou cenu, jako za nevyužitelné. Jeden z takovýchto dopisů jsem přečetl na jednání zastupitelů. Tito šizuňkové doufají, a mají na to dost peněz, že poté, co lacino nakoupí bezcenné pozemky, zařídí si či zaplatí, třeba formou úplatků, u většiny zastupitelů změnu úp a vydělají pak miliony. Koneckonců již jsme to ve městě jednou zažili u pozemků na Kralupské ulici. A právě toto je jediný důvod, proč současná rada města a koalice tolik s odsouhlasením úp pospíchá.

A co lidem zbývá? Jediné! Zvolit si do zastupitelstva lepší zástupce, kteří by jim při odůvodněných námitkách vyšli vstříc a změnami v úp by zmírnili dopad tohoto územního plánu. Pokud se k moci dostanou titíž lidé, jako nyní, budou mít své pozemky a nemovitosti na dlouho znehodnocené.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.