Město očima nezávislého člověka

Koupí město bývalé lázně v Houštce?

17.06.2014 09:28

Město se již delší dobu zabývalo zřízením společenského domu, uvedl při posledním jednání rady města starosta Ondřej Přenosil. Během této delší doby padlo několik návrhů, někdejší místostarosta Šnaiberk navrhoval vybudování kulturního domu, jak se toto zařízení nazývalo dříve, místo tehdy opuštěné a nefunkční synagogy, padl i návrh vybudovat kulturák místo kina nebo, že by se měl společenský dům postavit někde na zelené louce.

Přibližně před rokem nabídl vlastník objektu bývalých lázní v Houštce městu, aby odkoupilo celý tento objekt. A začalo se uvažovat, že by právě zde mohl být vybudován kulturní či společenský, jak se to nazývá nyní, dům. Faktem je, že objekt byl využíván i po restitucích, například se zde konaly společenské akce atletů a v objektu bývala zařízená kuchyně i poměrně velký sál.

Starosta města dále uvedl, že jako nejvhodnější se jeví odkup a následná přestavba bývalých lázní v Houštce, což doporučila i komise rozvoje města, kulturní komise a zájmové a kulturní spolky, působící ve městě. Na základě těchto doporučení proběhla jednání s majitelem objektu M. R. z Jesenice, jehož zastupovala společnost ProfiFinance. Nabízel městu odkoupení pozemku ppč. 2270/36 o výměře 3.767 m2, jedná se o lesní pozemek kolem objektu, dále pak pozemek ppč. 2271 o výměře 2.206 m2, což je zastavěná plocha a nádvoří domu včetně budovy čp. 693, což je rodinný dům vedle budovy lázní. Všechny tyto uvedené nemovitosti M. R. nabízí městu za cenu 8,5 milionu korun s tím, že platbu lze rozdělit do dvou splátek. V letošním roce 5 mil. Kč a zbývajících 3,5 milionu by mělo být uhrazeno nejpozději do 31. 3. 2015.

V jednom z uvedených pozemků však je uvedeno váznoucí věcné břemeno, a to na pozemku ppč. 2270/36, kde se nachází studna a břemeno je uvedeno ve prospěch pozemku ppč. 2272 ve vlastnictví UK Praha a jedná se o odběr vody. Rada města měla při rozhodování k dispozici následující podklady: za 1/ Znalecký posudek, za 2/ zprávu o stavebně technickém průzkumu a za 3/ modifikovaný návrh etapizace rekonstrukce s odhadem investičních nákladů.

Tyto odhady celkových nákladů na rekonstrukci poměrně značně zchátralého domu, samozřejmě a jak je u této rady města zvykem, zveřejněny raději nebyly. Z důvodů, které jsou uvedeny výše, rada města doporučí zastupitelstvu schválit odkoupení objektu a pozemků bývalých lázní v Houštce a postupně zde vybudovat společenský dům.

Brandýské noviny o tomto problému informovaly již v loňském roce, kdy se objevil poprvé na stole. Tehdy jsem se přikláněl k odkoupení objektů, neboť se jedná o dva domy, protože kulturák městu opravdu velice chybí. Jedinou věcí, se kterou jsem zásadně nesouhlasil, a nesouhlasím dodnes, byla cena. Domnívám se totiž, a jsem o tom skálopevně přesvědčen, že kromě města se majiteli žádný jiný zájemce neozval a ani by se neozval v budoucnu. Mimo město objekt totiž pro nikoho dalšího nemá cenu. Z tohoto úhlu pohledu by město mělo k celé transakci přistupovat. Vždyť ani nemusí kupovat rodinný dům, navíc který je obydlen. Co s ním bude město dělat? Přibude jenom další bumbrlíček na peníze z rozpočtu, protože dům je zchátralý a nutně potřebuje rekonstrukci, stejně, jako dům lázeňský. Proto se domnívám, že by město mělo odkoupit pouze pozemky pod domem lázní a objekt lázní, a to minimálně za polovinu požadované ceny. Pokud by tuto cenu vlastník nechtěl akceptovat, nechť si zchátralé a pomalu na zbourání vhodné lázně ponechá a pokusí se je prodat za požadovanou cenu někomu jinému. Jsem přesvědčen, že by vlastník kývl i na poloviční cenu a město by mělo být tvrdým obchodníkem. 

Vladimír Kapal

Z tohoto důvodu na veřejném zasedání zastupitelstva pro odkoupení domu za uvedenou cenu ruku nezvednu, protože se domnívám, že je přemrštěná.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.