Město očima nezávislého člověka

Kraj posvětil přípravnou třídu

06.06.2014 10:51

Žádost ředitele ZŠ Palachova Jaroslava Kindla o udělení souhlasu ke zřízení přípravné třídy pro děti ve věku posledního předškolního roku byla se souhlasným stanoviskem rady města odeslána příslušným orgánům na Krajský úřad Středočeského kraje. Dne 4. 6. 2014 Krajský úřad souhlasné stanovisko zaslal na adresu školy.

Počátkem nového školního roku, počínaje dnem 1. 9. 2014, bude přípravná třída otevřena. Podle znění školského zákona může mít tato třída minimálně sedm a maximálně patnáct žáků, méně či více, nežli určený počet, třída mít nesmí.

Dle e-mailového sdělení ředitele školy Jaroslava Kindla nevylučuje škola, že by mohly být zřízeny přípravné třídy dvě, tak velký zájem rodičů se očekává. "Tímto krokem vycházíme vstříc samotným dětem, jejich rodičům i zřizovateli, neboť uvolníme patnáct míst v obecních MŠ dalším žadatelům. Zareagovali jsme též na zvýšený počet žáků v nižších ročnících 1. stupně ZŠ a podali žádost na zvýšení kapacity školní družiny ze současných 150 na 210 žáků, abychom s docházkou do školní družiny mohli vyhovět všem žádostem rodičů žáků 1. až 3. ročníku," uvedl ředitel ZŠ Palachova Jaroslav Kindl.

Tato škola se tak stane první školou ve městě, která bude mít přípravnou třídu pro žáky, kteří by mohly mít při zařazení přímo do první třídy povinné školní docházky problémy. Množství žádostí o zařazení dětí do přípravné třídy svědčí o tom, že škola, pod vedením ředitele Jaroslava Kindla, se vydala správným směrem.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.