Město očima nezávislého člověka

Královický vodník peníze nedostane

01.09.2012 11:39

Odbor kultury a cestovního ruchu předložil radě města žádost člena kulturní komise Roflíka o finanční podporu akce Královický vodník. 

O této žádosti se již jednalo i v kulturní komisi. Rada města k žádosti uvedla, že nelze doporučit finanční podporu této akci z rozpočtu kapitoly kultura (ORJ 71), protože náklady na akci ve výši 75.460 Kč nekorespondují s navrženým programem. 

Tatáž akce totiž již nebyla zařazena do grantového programu na rok 2012, a proto nemůže být kladně vyřízena ani tato další žádost. Do grantového programu na rok 2012 se přihlásil i pořadatel této akce Vaněk – restaurace Na Radosti a v jeho žádosti bylo uvedena částka pouze 31 tisíc korun. Grantová komise tehdy však tuto akci do programu nezařadila, a proto nebudou pořadateli poskytnuty žádné peníze z rozpočtu města a akce se bude muset obejít bez městské finanční podpory.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.