Město očima nezávislého člověka

Krásné Vánoce všem lidem dobré vůle

24.12.2013 14:25

Čas vánoční není jenom šílenství se sháněním dárků, předháněním, kdo komusi věnuje dárek nákladnější, pompéznější a tím pádem lepší, není to, či spíše by to nemělo být, šílenstvím uklízecím a gruntovacím, ve kterém by mnohé hospodyňky snad ani nemohly usnout, kdyby na Vánoce nebyla umytá a vyglancovaná okna, kdyby se, nedej Bože, někde na vyleštěném nábytku objevilo smítko prachu.

Čas vánoční by měl být, a stává se, že je čím dál méně, časem zamyšlení nad životem, nad touhami, zamyšlením nad rodinnými vztahy. Ozdobený a zářící stromek by neměl být pouhou kulisou nad hromadami balíků s dárky, které se velice často vybalí a poté se kamsi založí, aby se na ně dočista zapomnělo, neboť se jednalo o pitomost. Jen, aby toho pod stromečkem bylo co nejvíce.

Čas vánoční je časem setkávání rodin, ti, kdož neměli čas, a mnohdy snad ani chuť, se právě na Vánoce sjedou a usadí se k jednomu stolu. Všechny půtky, nevraživosti rodinné, nesrovnalosti, rozdílné názory či přístup k životu, to vše by mělo zůstat před prahem vánočního času. Měli bychom se všichni snažit, abychom pochopili, co nás spojuje a nikoliv, abychom i o Vánocích řešili to, co nás rozděluje.

Každý z nás má v životě celou řadu lidí, které nemusí, se kterými by si na kávu nikdy nezašel, mám je i já. Ale dnes, kdy nadchází nejkrásnější den roku, hlavně samozřejmě pro děti, mám i pro lidi, které nemusím, jedno veliké přání. Prožijte si nádherně tyto svátky, buďte aspoň chvíli šťastní, spokojení, buďte alespoň o Vánocích, lidmi. Všem lidem proto přeji krásné prožití svátků vánočních, milé lidi kolem sebe, celou nůši úsměvů a hlavně, pohodu, klid a radost.

Krásné Vánoce, lidičky!

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.