Město očima nezávislého člověka

Křivda byla napravena

26.01.2015 10:42

Rada města na zasedání 7. 1. 2015 rozhodla o prominutí alikvótní části nájemného za pronájem pozemků za rok 2014 Českému zahrádkářskému svazu Základní organizaci Brandýs nad Labem týkající se zahrádkářské kolonie Na Zápské. Přitom jednotlivým nájemcům pozemků sloužících k témuž účelu, tedy jak zahrádky, alikvótní část nájemného prominuta nebyla. Brandýské noviny to označily jako křivdu vůči těmto jednotlivým nájemcům.

Na zasedání rady města dne 14. 1. 2015 se však rada města usnesla, že promine alikvótní část nájemného za rok 2014 i těmto jednotlivým nájemcům, neboť stejně, jako CSZ ZO Brandýs nad Labem i oni nemohli využívat pozemky po celý hospodářský rok, čímž byla zjednána náprava z pozice rovného přístupu ke všem nájemcům. Na místě bývalé zahrádkářské kolonie se nyní dokončuje OC Kaufland, kvůli němuž musela zeleň ve městě, ale i zájmy starousedlíků ustoupit. Namísto těchto pozemků byly zahrádkářům městem nabídnuty náhradní pozemky, ale kolik z původních pětadvaceti zahrádkářů této nabídky města využilo a začalo si opět budovat zahrádky, nevíme.

Při studiu tabulky plateb a vracených částí prominuté alikvótní části nájemného vyplynulo, že někteří ze zahrádkářů dostanou různě vysoké přeplatky vráceny, ale někteří z nich, konkrétně dva zahrádkáři, nedostanou nic, jelikož městu ještě za nájemné dluží. V jednom případě se jedná za dluh z roku 2013 ve výši 968 Kč a ve druhém případě se jedná o dluh za roky 2012 i 2013, a to ve výši 1.657 Kč.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.