Město očima nezávislého člověka

Krizové řízení potřebuje další peníze

05.11.2014 10:59

Rada města dne 24. 10. 2014 odsouhlasila dodatek č. III. ke smlouvě se společností LENIA –TECHNO, kterým je upravován smluvní vztah týkající se stávající servisní smlouvy s touto společností. Servis se týká provozu Pultu centrální ochrany městské policie a servisních služeb městského kamerového a dohlížecího systému. Dodatek řeší rozšíření provádění revizí a pravidelného čištění kamerového systému v nových prostorách využívaných městem.

Jedná se o nově zřízená místa kamerového a dohlížecího systému města, například v ulici Dr. Jánského, Mariánského náměstí, autobusového nádraží ve Staré Boleslavi a dalších. Pro město, uvádí zápis z jednání rady města, je výhodnější pronajmout si uvedenou technologii od stávající firmy, nežli kupovat vybavení nové, a proto byl podepsán uvedený dodatek. Původní cena údržby a servisu zněla na částku 142.857 Kč za rok, dodatkem se cena zvýšila na částku 198.500 Kč za rok. Zápis již neuvádí, zdali je tato částka konečná, či zda se k ní bude ještě muset započítat DPH. Dodatkem ke smlouvě se město zároveň zavázalo, že tuto službu bude od uvedené firmy odebírat ještě nejméně pět následujících let.

Zároveň je nutné se zamyslet nad tím, zdali vynaložené prostředky jsou účelnými. Víme, co se děje v parku u autobusového nádraží po nocích a příliš se proti řádění výrostků nedělá, a to je u parku umístěna právě zmiňovaná kamera, která by měla, dle stále ještě zastupitele Javůrka, mít rádius celých 360 stupňů, takže by do parku vidět měla. Pokud by byla vůle tento park večer sledovat a následně tam vyslat strážníky.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.