Město očima nezávislého člověka

KSČM připravila rozpočet o 40 tisíc korun

14.08.2013 11:59

Na veřejném zasedání zastupitelstva v úterý 13. srpna se projednávalo, mimo jiné, i členství města ve svazku obcí MASKA. Jedná se o jakési akční výbory, jak prohlásila místostarostka Nováková, které budou za pomoci dotací připravovat různé akce. V tomto svazku nejsou pouze města, ale i soukromé firmy a o ně s největší pravděpodobností jde až v první řadě. Dle mého názoru se jedná opět o zbytečné vytahování peněz z rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že na rozdíl od prvotního záměru, musí tento svazek získat nejdříve peníze jinak nežli z dotací, navrhla místostarostka Nováková radě města, aby do něj město vložilo

3 Kč z rozpočtu za každého občana trvale hlášeného na území města a rada města její návrh akceptovala. V rozpravě, ve které opozice celý tento projekt tvrdě odmítala, navrhla zastupitelka Zdeňka Hajleková (KSČM), aby namísto tří korun za občana, vložilo město do tohoto projektu pět korun za občana, čímž se zaplatí z rozpočtu města o 40 tisíc navíc. Celá koalice, tentokrát i hlasy obou zastupitelek za KSČM, tedy Hajlekové a Elsnerové, tento návrh odhlasovala.

Možná, že návrh na zvýšení platby oproti názoru rady města vzešel i proto, že místostarostka Nováková se vzdala členství ve vedení této společnosti, neboť její Matice staroboleslavská je součástí svazku a navrhla, aby místo ní za město ve vedení byla právě Hajleková.

Nováková prohlásila, že v tomto svazku je celkem třiatřicet měst a množství soukromých firem a na přímý dotaz z veřejnosti přiznala, že z peněz města budou na smlouvu placeni lidé, kteří budou ve svazku pracovat. Na můj dotaz, zda je přihlášena do tohoto svazku i jiná soukromá společnost z města, nežli pouze Novákové Matice staroboleslavská, se místostarostce odpovědět nechtělo, proto jsem dotaz několikrát zopakoval, abych se nakonec dočkal odpovědi, že nikdo jiný z města ve svazku není a její spolek je jediným.

„Jsem zásadně proti tomu, aby se z městských peněz platily soukromé spolky, byť jsou nábožensky založené,“ řekl jsem, načež Nováková prohlásila: „Ozval se zapřísáhlý odpůrce katolické církve a opět nezklamal.“ „Ano, jsem ateista a odpůrce církví, katolické především, protože se domnívám, že tak zvané církevní restituce jsou podvodem století,“ odpověděl jsem místostarostce Novákové.

Domnívám se, že podobné svazky měst a soukromých subjektů nejsou ničím jiným, nežli taháním peněz nejen z měst a obcí, ale i z dotací jenom proto, aby si podobné spolky, jakým je i Matice staroboleslavská, zabezpečily příjem peněz, a proto tyto nesmysly zásadně odmítám.   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.