Město očima nezávislého člověka

Kupují se počítače do serverovny

15.06.2012 09:47

Na základě usnesení Rady města ze dne 2. května ve věci nákupu techniky informačních a komunikačních technologií ( IKT), byla dne 11. května vypsána prostřednictvím elektronického tržiště ALLY TRADE tři samostatná výběrová řízení. Termín uzavření výběrového řízení byl stanoven na den 28. května. Hodnotícím kritériem byla pouze cena.

Podle předběžného průzkumu trhu byla předpokládaná cena 650 tisíc korun. Ve výběrovém řízení na nákup monitorů a PC bylo osloveno 1.365 potenciálních dodavatelů, nabídku zaslalo 23 uchazečů. Nejvýhodnější cenu nabídla Soňa Čevelová, a to 325.962 Kč.

Další výběrové řízení bylo označeno jako nákup NB, aniž bylo v zápisu z jednání Rady města blíže specifikováno. Elektronicky bylo osloveno 1.343 dodavatelů, nabídku poslalo 16 uchazečů. Nejnižší nabídka činila 91.860 Kč.

Při nákupu tiskáren bylo osloveno elektronicky 1.228 dodavatelů, nabídku zaslalo 15 uchazečů. Nejvýhodnější nabídka činila 105.816 Kč a byla vybrána.

Tím, že bylo využito elektronického tržiště se, dle zápisu z jednání rady, ušetřilo 99.362 Kč. Vlastní nákup ITK by měl být do 15. června. Cena za nákup počítačové techniky pro serverovou tak celkem činí 463.638 Kč.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.