Město očima nezávislého člověka

Kurýr se opět neroznesl, vedoucí to stálo místo

29.01.2013 12:53

Zatímco radniční Městské listy jsou pravidelně a včas roznášeny poštou do všech domácností, ke vší spokojenosti radnice, s opoziční tiskovinou Kurýr je to přesně naopak. Ačkoliv byla poště uhrazena v plné výši cena za roznos 7.000 kusů novin, do domácností se Kurýr nedostal.

Stalo se to již podruhé. Naskýtá se otázka, zda se jedná jen o nedbalost vedoucí  roznosové služby a doručovatelek nebo o záměr. V prvním případě neroznesení všech výtisků Kurýra, ačkoliv byl řádně zaplacen, si Stanislav Huml stěžoval. Byla mu zaslána omluva pošty s tím, že příští roznos Kurýra bude proveden zodpovědně, přesně dle uzavřené smlouvy.

Nicméně se tak opět nestalo. Do většiny domácností se noviny nedostaly, zato se jich celé haldy válely na poště. A následoval další stížnost, tentokrát již razantnější. V odpovědi ředitele regionu Praha České pošty s.p. Petra Krhounka byla reklamace uznána s tím, že byly provedeny pohovory se všemi doručovateli a s vedoucí listovní dodejny v Brandýse.

Jelikož se situace opět opakovala, a opět vyvstává otázka proč vlastně, byl s vedoucí listovní dodejny v Brandýse rozvázán pracovní poměr ke dni 1.2.2013. Důvodem bylo nezvládání pracovních povinností a úkolů této pracovnice, uvádí se v dopise Petra Krhounka. Zároveň uvedl, že všichni doručovatelé byli znovu upozorněni, že při roznosu dalšího vydání  Kurýra, musí být roznosu věnována maximální pozornost jak v počtu roznášených novin, tak i v dodržení smluvních podmínek, tedy času, do kterého musí být tiskovina poctivě roznesena.

Doručovatelé byli upozorněni, že v případě dalšího pochybení by jim byla krácena mzda a mohlo by dojít až k rozvázání pracovního poměru. „Na základě všech zjištění vám jako kompenzaci navrhujeme opakovanou roznášku tiskoviny zcela zdarma. Litujeme, že jste nebyl spokojen a doufáme, že naše vyjádření přijmete s porozuměním,“ uvedl provozní ředitel regionu Praha České pošty s.p. Petr Krhounek.

Jde o to, že nikde nebylo uvedeno, zdali se jednalo o pouhou nedbalost a lajdáctví zaměstnanců České pošty či o zlý úmysl ve prospěch současné „vlády“ ve městě. Tento fakt samozřejmě z dopisu nevyplýval, ale jedno je jisté, další roznášení opozičních novin Brandýsko-Boleslavský Kurýr by mělo být provedeno do všech domácností a včas.

Tak uvidíme.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.