Město očima nezávislého člověka

Kurýr – šlendrián pošty nebo zlý úmysl?

01.11.2012 13:52

Staroboleslavská místní organizace ČSSD začala vydávat opoziční noviny

Brandýsko – Boleslavský Kurýr. Důvodem jeho vzniku byly Městské listy, kde zpočátku nemohli opoziční zastupitelé napsat nic a ještě nyní jsou jejich příspěvky silně omezeny. Městské listy dostává každá rodina zdarma do schránky a totéž by se mělo dít i s Kurýrem.

Na rozdíl od Městských listů, které jsou plně hrazeny z rozpočtu města, tedy z daní, je Kurýr samofinancován. První vydání roznášeli členové MO ČSSD Stará Boleslav sami. A zdůrazňuji, členové původní místní organizace, nikoliv členové druhé MO, mnou nazývané brandýské.

Druhé vydání Kurýra mělo být rozneseno do všech domácností Českou poštou a roznáška byla plně uhrazena. Přesto se do mnoha domácností Kurýr nedostal. A to bylo před krajskými volbami. Opět opakuji, že roznos Kurýra byl plně uhrazen ve výši stanovené poštou.

Proto předseda MO ČSSD Stará Boleslav Stanislav Huml vznesl na vedení České pošty stížnost a dotaz, proč nebyl Kurýr roznesen do všech domácností, i když byla cena uhrazena.

Odpověď provozního ředitele regionu České pošty Aleše Havránka přepisuji doslova.

„Vážený pane magistře, vedoucí listovní dodejny pošty Brandýs n/L 1 ve svém vyjádření uvedla, že předmětné noviny byly převzaty k roznosu dne 3.10.2012 v počtu 6.700 kusů s termínem roznosu od 4.10 do 8.10.2012 a specifikací do domácností.

Šetřením na poště Brandýs n/L 1 bylo zjištěno, že dle evidence došlého propagačního a informačního materiálu byly noviny rozděleny do na všechny doručovací okrsky, a to ve shodném počtu 304 kusy. Bohužel nebyl splněn Váš požadavek na roznos novin v dané lokalitě.

Od vedoucí pošty Brandýs n/L 1 jsme obdrželi informaci, že se s Vámi domluvila na příštím bezplatném dodání propagačního a informačního materiálu.

Vážený pane magistře, vzniklá situace nás velmi mrzí a za nekvalitní práci našich pracovníků se velice omlouváme.“

Tolik dopis pošty. Nicméně mne neustále pronásleduje myšlenka, zdali nešlo nikoliv o šlendrián pošty a především poštovních doručovatelek, ale o úmysl, aby lidé před krajskými volbami nebyly Kurýrem natolik ovlivněni a ČSSD nevolili v takovém počtu.

Výsledky krajských voleb však naprosto jasně prokázaly, že v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, jako v jediném větším městě okresu Praha – východ ČSSD zvítězila. Možná tomu napomohl i Kurýr a tyto noviny, neboť v obou médiích zveřejňujeme praktiky vládnoucí koalice ODS A TOP 09.

Doufám, spolu se všemi členy MO ČSSD ve Staré Boleslavi, že příští vydání Kurýra se již dostane tam, kam bylo určeno, tedy do domácností.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.