Město očima nezávislého člověka

Kvůli chybám se výběrové řízení opakuje

20.02.2013 16:38

V loňském roce proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby na rekonstrukci a přestavbu bývalých garáží – kočárovny u brandýského zámku. Byla již dokonce vybrána firma, ale posléze se zjistilo, že byly špatně zadány podmínky výběrového řízení, a proto se celé zrušilo.

Nyní byl radě města předložen nový textový návrh na vypsání výběrového řízení, který byl upraven tak, aby odpovídal jak zadání města, tak i zákonným normám. Rada města nové zadání na opakování výběrového řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení přijala a rozhodla o obeslání výzvou firmám uvedeným v seznamu rady města.

Pro hodnocení nových nabídek byla jmenována hodnotící komise ve složení: Pavel Havlíček, Libuše Fojtíková, Ondřej Přenosil, Milan Novák a Miroslav Emr. Byli jmenováni i náhradníci, a to Jan Hárovník, Jaroslav Katuš, Milan Mareš, Jitka Jindrová a Daniel Havránek.

Obálky s nabídkami firem budou otevírány dne 25.2. ve 12 hodin. Je tudíž naděje, že se konečně na obnově a rekonstrukci zámecké kočárovny, v současné době nevzhledných a nepoužívaných garáží, začne pracovat.

Předpokládaná cena díla v zápisu z jednání rady města uvedena nebyla, ale jakmile bude známa, bude samozřejmě okamžitě zveřejněna. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.