Město očima nezávislého člověka

Kvůli deseti centimetrům se musí žádat o povolení

12.09.2013 11:51

Společnost Zahradnická 1723, Brandýs nad Labem, zastoupení předsedou Vladimírem Řehákem, podala dne 5.8. 2013 na odbor majetku města žádost o vyslovení souhlasu s přesahem teleného izolantu na fasádě východní stěny domu na pozemek ppč. 349/7 v kú Brandýs nad Labem, který patří městu.

Jak uvedl předseda společenství, zateplení východní stěny domu bude provedeno zateplovacím systémem tepelného izolantu o síle 100 milimetrů, čímž přesáhne na městský pozemek. Odbor majetku města tuto žádost postoupil radě města, jedná se o zprivatizovaný dům, a rada města se žádostí samozřejmě souhlasila.

V podstatě se jedná o maličkost, které by se nikdy nikdo ani nevšiml, ale jelikož úřednický šiml řehtá stále silněji a zákony čím dál víc občany sešněrovávají, musela se i takovouto maličkostí zabývat rada města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.