Město očima nezávislého člověka

Kvůli lešení bylo náměstí lacinější

15.11.2012 12:29

Rada města uzavřela se zhotovitelem díla, firmou M-Silnice a.s., na obnovu brandýského náměstí, Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek řešil pouze odpočet z celkové konečné ceny za práce, které nebyly provedeny.

Důvodem snížení konečné ceny za obnovu náměstí bylo především dlouhodobé umístění lešení na chodníku před domem čp. 98 na náměstí, kvůli kterému na tomto místě nebylo možné vybudovat původně plánovaný chodník. Dalším důvodem  snížení konečné ceny byla změna  svislého dopravního  řešení vzhledem ke změně provozu na mostech a úprava výtrysků a osvětlení kašny.

 

Zrekapitulujme si jak šly během času za sebou ceny za náměstí:

Nabídková cena                                       41.275,60 Kč

Dodatek č. 1              navýšení o             476,230,81 Kč

Dodatek č. 2              navýšení o             658.888,38 Kč

Dodatek č. 3              navýšení o             397.243,80 Kč

 

Cena i s dodatky                                    42.808.020,59 Kč

 

Pak následoval Dodatek č. 4  snížení o  50.971,08 Kč

Konečná celková cena                            42.757.056 Kč

 

A připomínka pro ty, kteří již zapomněli. Původní vítěz veřejné soutěže, který nabídl podstatně nižší nabídkovou cenu, smlouvu s městem neuzavřel. Neměl totiž peníze na povinné složení kauce. Proto se, dle zákona, oslovila druhá firma v celkovém vysoutěženém pořadí. Ta sice měla o něco vyšší cenu nežli vítěz soutěže, ale tato cena zdaleka nedosahovala ceny třetí firmy v pořadí hodnocení, M- Silnice a.s. A ta nakonec zakázku dostala.

Toto je zcela běžná praxe v republice při zadávání velkých veřejných zakázek. Přihlásí se jedna, dvě či více firem jen tak na oko, nabídnou velice nízké ceny, aby nakonec zakázku musela dostat firma, která zakázku opravdu chce, ale jejíž cena přesahuje původní požadavky zadavatele, ve většině případů měst. A tomu nezbývá nic jiného, nežli na nabídku, předraženou nabídku, firmy přistoupit, protože městu ubíhá čas, navíc, když se jedná o akci s dotací, u které právě čas hraje jednu z nejdůležitějších rolí.

A firmy, které sice nabídly nižší ceny, ale smlouvu nakonec nemohly podepsat, od konečného zhotovitele obdrží nějaký ten milionek, jako bakšiš, za odvedenou práci při podávání nabídek.

Všeobecně se to ví, velmi často se o této praxi píše, ale to je tak všechno, co se proti této praxi dá dělat. Dokud se u nás nezmění, a to zásadním způsobem, zákon o zadávání veřejných zakázek, budou se veřejné rozpočty, tedy peníze daňových poplatníků, strašlivým způsobem rozhazovat i nadále.

A stát se bude stále víc a víc zadlužovat, lidé budou stále víc a víc odíráni formou nesmyslně zvyšovaných daní a poplatků, a to vše nepovede vůbec nikam. Ke změně zákona by však musela být vůle poslanců sněmovny, což v současném rozpoložení sil vůbec nehrozí.

Bohužel pro nás, pro občany tohoto státu.       

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.