Město očima nezávislého člověka

Labská promenáda bude mít nového údržbáře

30.05.2014 10:29

V roce 2009, přesněji dne 6. 5. chválila tehdejší rada města smlouvu s V. Š. (uvedeny byly pouze iniciály) na údržbu Labské promenády - vyhlídkové terasy v Jiskrově ulici. Práce, dle znění smlouvy, spočívaly především v otevírání a uzavírání objektů, denní vizuální kontrole zařízení, drobného úklidu a případných drobných úprav.

Údržbář, nebo správce, jak se to vezme, však zemřel, a proto rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s novým údržbářem, jehož iniciály V. Š. jsou totožné, jako u předešlého. Jedná-li se o shodu jmen či příbuzného bývalého údržbáře, známo není. jedná se o naprosto stejný rozsah prací i stejnou cenovou relaci, tedy maximálně 6.000 Kč za jeden kalendářní měsíc.

Zápis dále rozvádí popis práce, a to tak, že v případě služeb prováděných pro objednavatele, tedy pro město, pouze na ploše Labské promenády - vyhlídkové terasy činí cena za provádění díla 4.500 Kč za jeden měsíc. V případě služeb prováděných na obou plochách zeleně činí cena díla zmiňovaných 6.000 Kč za jeden kalendářní měsíc.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.