Město očima nezávislého člověka

Ledy se konečně pohnuly

06.11.2014 13:45

Po měsíci, po komunálních volbách, se konečně mohl současný starosta města rozhodnout a stanovit termín konání prvního, ustanovujícího, veřejného zasedání nového zastupitelstva. Po pravdě řečeno, nelze se ani divit, že nemohl svolat nové zastupitele dříve, musel čekat tak dlouho, neboť podvodnou žalobou ke Krajskému soudu, kterou kdosi neznámý podepsal mým jménem, soud pozdržel ustanovující zasedání o dvacet dní, do doby, nežli soud žalobu prošetří. Tím, že jsem poskytl soudu informaci, že jsem nic nepsal ani neposílal a poskytl soudu vlastnoruční podpis, dle kterého soud jednoznačně zjistil, že žaloba byla podvodnou, mohl Krajský soud dvacetidenní pozdržení svolání ustanovujícího veřejného zasedání nových zastupitelů, zrušit a zasedání se mohlo uskutečnit.

První zasedání nového zastupitelstva se tak bude konat ve čtvrtek 13. listopadu od 17 hodin, jako obvykle, v kapli brandýského zámku. Na tomto zasedání nejprve noví zastupitelé složí zákonný slib, zvolí si starostu, stanoví počet místostarostů a zvolí poté i je, stejně jako zvolí novou radu města. Zároveň zvolí počet členů výborů zastupitelstva, tedy finančního a kontrolního, jejich předsedy a posléze bude muset zvolit a odhlasovat členy zastupitelstva, kteří budou provádět svatební obřady.

Hlasováním určí výši odměn jak novým, uvolněným zastupitelům, tedy starostovi a místostarostům, pokud by se zastupitelstvo rozhodlo, že zřídí funkci neuvolněného místostarosty, musí odsouhlasit i jeho výši odměn. Následně si nové zastupitelstvo odhlasuje výši odměn, zákonem stanovených, pro zastupitele, členy rady města, členy výborů a komisí. O počtu komisí a jejich obsazení pak bude rozhodovat až nová rady města, neboť komise jsou poradním orgánem rady města, na rozdíl od výborů, které jsou orgány zastupitelstva.

Všichni občané, kterým není lhostejný osud města a o dění ve městě, by se měli ve čtvrtek na zámek dostavit, aby na vlastní oči viděli, jak bude na svém prvním zasedání nové zastupitelstvo pracovat.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.