Město očima nezávislého člověka

Lidé se dostávají do stále větších problémů

06.06.2013 11:55

Nikdy v minulosti se zápisy z jednání rady města tolik nehemžily řešením problémů s dlužníky, jako je tomu nyní. Jedná se především o dluhy spojené s bydlením. V době, kdy bylo nájemné v obecních bytech regulováno a v době před škrty páně Kalouska, lidé své povinnosti s placením za bydlení a s náklady s ním spojené, hradili. Nyní, kdy se jim razantně snížila koupěschopnost, kdy se potraviny a služby zařadily do vyšší skupiny DPH, se stále více lidí dostává do dluhové pasti. Cesta ven je velice těžká a mnohdy prakticky nemožná.

Tento problém se nejvíce týká rodin s malými dětmi a především osaměle žijících důchodců. Ti ze svého nízkého důchodu všechny náklady prostě nejsou schopni poplatit. Tento problém se zřejmě týká i jedné nájemkyně v městském bytě ve Staré Boleslavi, o čemž svědčí zápis z jednání rady města.

Za vyúčtování služeb dluží městu celkem 9.390 Kč. Uhradit dluh najednou zřejmě není v jejich silách, a proto požádala radu města o stanovení splátek, kterými by mohla, při maximálním omezení ostatních životních nákladů, dluh uhradit. Navrhla částku 500 Kč měsíčně.

Rada města rozhodla, že doporučí zastupitelstvu, neboť o přijetí splátkového kalendáře musí rozhodnout zastupitelstvo, rozhodnout o uzavření dohody o splátkách dluhu právě ve zmiňované výši. Předpokládám, že v zastupitelstvu nebude jediný zastupitel, který by pro uzavření dohody o splátkách ruku nezvedl.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.