Město očima nezávislého člověka

Lidé těžbu nechtějí, ale město podepsalo smlouvu

15.07.2011 14:27

Ačkoliv je vedení města velice dobře známo, že občané rozšiřování těžby písku nechtějí, zástupce starosty Bohumil Javůrek podepsal 9. března nájemní smlouvu mezi městem a Tapasem Borek na pozemky zahrnuté do uznaného těžebního ložiska. Podpis nájemní smlouvy na čtyři parcely o rozloze více než 5,5 tisíce metrů čtverečních, proběhl bez jakéhokoliv vědomí zastupitelů, kteří o něm vůbec nevěděli, a přitom se jedná o městský majetek, o kterém podle zákona o obcích (128/2000 Sb.) musí rozhodovat zastupitelstvo. Nastala tak schizofrenní situace, zatímco vedení města, zástupcem starosty nejdříve podepsalo nájem pozemků na těžbu, na veřejném zasedání 29. června zastupitelstvo přijalo usnesení, že město s těžbou nesouhlasí. Podle zákona o obcích je ale zastupitelstvo města nejvyšším samosprávným orgánem a jeho usnesením se podle zákona musí řídit i statutární zástupci, takže vedení města v dalších krocích musí postupovat podle usnesení zastupitelů. Správný postup by měl být opačný, ještě před podpisem smlouvy s Tapasem Borek na pronájem pozemků města určených v lokalitě U jatek na vytěžení, které bylo uznáno již v minulosti, mělo být s tímto záměrem zastupitelstvo informováno a statutární zástupce měl jednat až na základě jeho usnesení.

Z uvedených faktů vyplývá, že nesouhlasem zastupitelstva s rozšířením těžby celá záležitost nekončí. Podle sdělení Báňského úřadu se při povolení k těžbě tento úřad stanoviskem města řídit nemusí, ale zpravidla k němu přihlíží. Proto je velmi důležité, aby občané, kteří si nechtějí znehodnocovat život dalším nárůstem počtu kamionů jezdících přes město, ve svém boji neustávali. I proto vznikla nová petice, ke které se lze připojit na adrese: https://www.petice24.com/stop_tezbe, kde lze připojit podpis.

Můj podpis na petici již je a naléhavě žádám všechny občany naší stále ještě krásné Staré Boleslavi, aby se pod petici podepsali a šířili adresu i mezi známými, aby podpisů bylo co nejvíce. Tato petice se poté zašle nejen na adresu města, ale také na adresu Báňského úřadu, aby úředníci znali postoj lidí ve městě, kterých se rozšíření těžby plánované na čtyřicet let bezprostředně týká.

Nejsme přece ovce jdoucí beze slova odporu na porážku, tak se podle toho, prosím, chovejme.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.