Město očima nezávislého člověka

Lidé z činžáku u budoucího Kauflandu mají smůlu

04.06.2014 09:49

Rada města, dne 30. 4. 2014, souhlasila s návrhem investora výstavby Kauflandu uzavřít Plánovací smlouvu a zastupitelé tuto smlouvy dvanácti hlasy, z nichž jedenáct hlasů bylo koaličních a dvanáctý hlas patřil Bohumilu Javůrkovi, odsouhlasili. V této smlouvě se, mimo jiné, uvádělo, že investor se zavazuje realizovat tak zvané vyvolané investice, což prakticky znamená podmínku pro investora, aby mohl postavit OC Kaufland a ohromné parkoviště.

Tato podmínka se týkala výstavby garáží k bytovému domu čp. 1640, jehož obyvatelé budou fakticky bydlet na parkovišti. Slibem výstavby garáží si investor zajistil většinovou podporu obyvatel domu, kteří se po tomto slibu již tak vehementně proti výstavbě OC nestavěli. Nebyli všichni, pravda, ale byla jich většina. Společenství Zápská 1640, což jsou vlastníci bytů ve zmiňovaném domě, zastoupené předsedou výboru Vlastimilem Šrutem, požádalo radu města o bezúplatný převod nově vzniklých pozemků ppč. 293/42 až 293/50, tedy pozemků, na nichž by měly být postaveny garáže a pozemků před nimi. Jedná se o výměry pozemků 1.241 m2 a další o výměře 16-17 m2 pod budoucími garážemi a těsně před nimi.

Dle znaleckého posudku, který si rada města nechala vypracovat, je cena těchto pozemků za 1 m2 1.050 Kč, což znamená, že prodejní cena všech zmiňovaných pozemků je 1.442.700 Kč. Vzhledem k této ceně rada města nesouhlasí s bezúplatným převodem pozemků na Společenství vlastníků. Nesouhlasilo s ním všech šest přítomných radních. Zároveň se rada města usnesla, že doporučí zastupitelstvu, neboť o tom musí dle znění zákona rozhodnout zastupitelstvo, aby bezúplatný převod, právě v návaznosti na výši prodejní ceny, neodsouhlasilo.

Vzhledem ke stávající hlasovací mašinerii koalice, nebude bezúplatný převod pozemků zcela určitě odsouhlasen, a po pravdě řečeno, pro nesouhlas se vysloví zřejmě i opozice. Vlastníci bytů, kteří se možná nechali za slib postavení garáží koupit, a opět upozorňuji na slůvko "možná", neboť o tom důkazy neexistují, budou muset sáhnout do peněženek a pozemky si za uvedenou cenu koupit, neboť dle připravovaného, ale zatím sněmovnou neodsouhlaseného návrhu zákona, nebude moci realizovat někým jiným stavbu na pozemku patřícímu opět někomu jinému. Takže buď budou garáže města, protože jsou jeho pozemky a obyvatelé domu budou muset platit pronájem, nebo jim nezbude nic jiného, aby měli garáže, než pozemky koupit.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.