Město očima nezávislého člověka

Liknavost rady nebo nechuť?

02.07.2014 10:07

Bezmála před dvěma lety projednala dopravní komise situaci ve Staré Boleslavi v ulici vedoucí od prodejny Instaplast do ulice Komenského. Jednalo se o to, že obyvatelé domu v této ulici si svévolně umístili na úzkou, vyasfaltovanou ulici velké květináče a v podstatě si z poloviny této ulice udělali předzahrádku.

Komise doporučila radě města zjistit právní vztah, což se stalo. Bylo to přesně tak, jak si lidé z okolí mysleli, a to, že zábor komunikace a znemožnění průjezdu touto ulicí byl proveden bez souhlasu města.

Paradoxem je, že tato situace zde trvá po dlouhá léta a vše došlo tak daleko, že odpovědné úřady města, namísto, aby zasáhly a učinily nezákonnému záboru přítrž, raději u prodejny Instaplast umístily značku „Zákaz vjezdu všech vozidel“.

Většina měst v republice přijímá taková rozhodnutí, kterými by minimalizovala ohrožení dětí u škol. V našem městě to však neplatí. Kupující z Instaplastu musejí přijet před obchod ulicí Jungmannovou, tedy vedle hlavního školního vchodu. U prodejny musejí vycouvat do ulice Průhon, otočit se a opět jet ulicí Jungmannovou nebo Komenského, tedy opět okolo školy.

Komise proto radě města opakovaně doporučila, aby město přikázalo majitelům předzahrádky na veřejné komunikaci, vše, co je umístěno na městském majetku, tedy silnici, odstranit, silnice by měla být zprovozněna, a to jednosměrně směrem od Dolíku na ulici Komenského, kde by byl přikázaný směr jízdy vpravo. Předpokládalo se, že řidiči by raději než aby couvali do ulice Průhon, využili tuto ulici, na Komenského by odbočili vpravo a na hlavní Boleslavskou ulici by se dostali po ulici Okružní. Tím by se významně snížilo dopravní zatížení ulice Jungmannovy a Komenského u školy, a tím by se zvýšila bezpečnost dětí.

Rada města však neudělala vůbec nic. Ani po opakovaném upozornění komise a ulice zůstává i nadále neprůjezdná a neoprávněně zabraná

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.