Město očima nezávislého člověka

MALÁ POZNÁMKA.

15.07.2013 11:23

Brandýské noviny nás v článku „Plynovod je úplně jinde, nežli měl být“ informovaly o skutečnosti, že bude nutno vynaložit další finance na nový projekt a s tím spojené práce.

Proč asi došlo k této situaci?

Zpracovatel projektové dokumentace asi obdržel špatné výchozí podklady které neodpovídaly skutečnému stavu.

Jak je to možné. Firma která provádí uložení  například kabelů  nebo potrubí má dle předpisu vyzvat před zasypáním dozor investora k provedení kontroly. Při kolaudaci se předává i dokumentace skutečného stavu a ve stavebním deníku musí být uvedeny i dohodnuté a odsouhlasené změny stavby.

Zdá se, že investor, jeho dozor, AD projektanta,  možná ani  prováděcí firma nesplnily svou povinnost.

Jsem přesvědčen, že stavební odbor by měl zjistit kde došlo k nesplnění povinnosti  a Město by mělo na viníku požadovat úhradu vzniklých vícenákladů.

F. Štecha 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.