Město očima nezávislého člověka

Malých zakázek je spousta – a nikdo se nic nedozví

01.07.2012 13:52

O tom, že je potřeba změnit zákon o obcích dnes už nikdo nepochybuje. Zatímco u velkých investic, prodejů či nákupů majetku s hlediska obce, je nutné usnesení celého zastupitelstva, u veřejných zakázek malého rozsahu, ale i u pronájmů obecních majetků, stačí pouze rozhodnutí rady města či obce. 

A tak se občas stává, že o veřejných penězích rozhodnou pouze i čtyři lidé. A to je u sedmnáctitisícového města opravdu hodně málo. Ti čtyři radní totiž stačí, je to většina ze sedmičlenné rady, takže o velikých penězích rozhoduje vůle jenom několika jedinců. I když v našem případě sedmičlenná rada hlasuje vždy jak jeden muž, tedy tak, jak se kdysi hlasovalo za komunistů. Kdo by si tehdy dovolil hlasovat jinak, se zlou by se potázal. Jenomže dnes je tomu přesně tak, jako kdysi. 

Podívejme se jenom na jedno jediné zasedání rady města z konce června. Jednalo se na něm, stejně jako na každém jiném zasedání rady města, o množství veřejných zakázek malého rozsahu.

 

Projděme si je.

 

Dodávka 6 kusů zásuvkové lístkovnice (kartotéky) pro formát A 5 pro oddělení občanských průkazů a cestovních pasů pro detašované pracoviště brandýské radnice v Praze 1,

Biskupské 7. Vyhrála jedna z oslovených firem z neveřejného seznamu Kovoartikl CZ z Kuřimi s cenou 116.000 Kč s DPH. 

Oprava podlahy v učebnách číslo 9 a 13 v ZŠ Palachova. Firma Josef Würz ze Amorkova obdrží za tuto práci 478.542 Kč s DPH 

Výměna protiskluzové dlažby v bazénu, sauně a kuchyni v MŠ Riegrova. Vyhrála firma Oldřich Komourous ze Staré Boleslavi s cenou 286.321 Kč s DPH. 

Oprava opěrné zdi v Popovicích. Firma Martin Čeřovský ze Zelenče ji opraví za 1.495.929 Kč s DPH. 

A vypsaly se další veřejné zakázky malého rozsahu.

Výměna dřevěných oken domu čp. 1286 v ulici Michalovské. Obešlou se firmy z neveřejného a tudíž utajovaného seznamu a předpokládaná cena je cca 300.000 Kč s DPH. 

Oprava fasády vnitřního traktu domu čp. 1286 v Michalovské ulici. Opět se nedozvídáme, které firmy budou obeslány, seznam je totiž neveřejný a tudíž tajný. A cena přibližně

500.000 Kč. 

Výměna dřevěných oken domu čp. 97 v ulici F.X.Procházky. Cena přibližně 250.000 Kč. A opět bude oslovena firma z neveřejného seznamu. 

A další veřejná zakázka malého rozsahu, tentokrát na pokračování opravy střechy budovy kina. Již dříve byla opravena nejvyšší část střechy za 553.303 Kč, nyní se vypisuje veřejná zakázka na další část ve výši přibližně 360.000 Kč s DPH. 

Na jednom jediném zasedání rady města se tak rozhodlo o 2.376.792 Kč a vypsala se poptávková řízení za celkovou částku přibližně, protože bude záležet na nabídkách utajovaných firem, 1.410.000 Kč. 

Sečteme-li obě částky, tedy ty již vysoutěžené a ty, které se soutěžit teprve budou, dojdeme k částce 3.786.792 Kč. 

Na jediném zasedání rady, tak nejprve čtyřmi přítomnými, pak pěti a nakonec šest radních rozhodlo o vysoké částce z veřejných prostředků, tedy z našich daní, aniž by do poptávkových řízení mohl zasáhnout kdokoliv ze zastupitelů. A musíme si uvědomit jeden velmi důležitý fakt, a to ten, že obdobný počet poptávkových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, se projednává na každém jednání rady města. O kolik peněz se jedná si každý spočítá sám. 

Pokud by se zákon o obcích změnil tak, že by nejen o pronájmech obecních majetků, ale i o veřejných zakázkách malého rozsahu, musel rozhodovat nejvyšší orgán samosprávy, tedy zastupitelstvo, byl by to nejen přínos pro samotnou demokracii u nás, ale především rázný krok proti přebujelé korupci. 

Za celých šestnáct let, protože v době prvního volebního období po listopadu 89, byly zákony jiné a musím říci, že daleko demokratičtější nežli je tomu dnes, jsem se nikdy nedozvěděl podle jakého klíče  se neveřejný seznam firem tvoří ani proč je vlastně neveřejný. 

Podle renomovaných ekonomů je korupce na městských a obecních úrovních mnohem rozsáhlejší nežli v nejvyšších patrech politiky právě proto, že v zákonu je zakotven institut veřejných zakázek malého rozsahu. A titíž ekonomové tvrdí, že právě na obcích a městech se jedná o mnohem větší peníze unikající ze státního rozpočtu, nežli u těch vládních. 

Změna zákona o obcích (128/2000 Sb.) by byl tím nejdůležitějším krokem v boji proti korupcí prolezlou českou společností. Jenomže to by musela být vůle ke změně i mezi vládními koaličními partnery, jak já jim říkám společenstvím zločinců škodících státu a národu. A toho se zatím s největší pravděpodobností nedočkáme. Bohužel.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.