Město očima nezávislého člověka

Mám asi jiné chápání politiky

02.12.2011 10:21

Byl jsem obviněn z neobjektivity, když jsem ve svém článku o demonstraci na vypsání referenda o Kauflandu na itok.cz uvedl, že nebyl dán prostor zastupitelům, kteří mají na Kaufland jiný názor nežli demonstranti.

Byl jsem obviněn, že moderátor prohlásil, že vidí koaliční zastupitele a jestli se z nich některý chce vyjádřit. Prý jsem mohl vystoupit a svůj názor říci veřejně.

Tak tedy, nejsem a nikdy jsem nebyl koaliční zastupitel, lze dokonce říci, že jsem mezi opozičními zastupiteli tím nejtvrdším, nikdo jiný z opozičních zastupitelů nevystupuje proti koalici tolik jako já. To může potvrdit každý soudný člověk, který se veřejných zasedání zúčastňuje. Tak proč bych měl na tuto výzvu reagovat?

Moderátor vyzval odpůrce Kauflandu jmenovitě, nejdříve Pavla Bímu, potom Bohumila Javůrka a nakonec Stanislava Humla. Opakuji a zdůrazňuji, pozval je na pódium jménem.

Stál jsem poblíž, moderátor mě viděl a velice dobře mne zná. Zná i mé názory. Proč mě tedy neoslovil jménem jako předešlé zastupitele? To jsem se měl hrnout a promluvit k lidem jako nějaký nýmand?

Mám svou důstojnost a domnívám se, že vzhledem k mému dvaadvacetiletému působení v politice a kolem politiky, znám problémy města snad nejvíce ze všech zastupitelů. Tak proč jsem, proboha, nebyl k vystoupení vyzván jménem stejně jako jmenovaní zastupitelé?

Opakuji, mám svou hrdost, jsem jeden z nejstarších zastupitelů vůbec, mám dojem že třetí nejstarší, tak proč bych se měl na pódium hrnout bez vyzvání jako kluk?

Abych se přiznal, urazilo mne to, že jsem byl přehlédnut. Právě proto, že mám na Kaufland jiný názor nežli výše jmenovaní zastupitelé.

Nikdy jsem se neřídil nějakými nařízeními, vždy, a po celý život. Vždycky jsem prosazoval ty názory, které jsem považoval za nejrozumnější v daný čas a v dané problematice a vůbec jsem si nehrál a nehraji na koaličníka či opozičníka, jenomže okolnosti mne do opozice postavily a já jsem tomu rád.

Většina odpůrců Kauflandu nezná všechny podrobnosti, neví, že mu výstavbu de facto přislíbilo minulé zastupitelstvo, netuší, že by městu mohlo hrozit veliké nebezpečí, že přijde o obrovské peníze z rozpočtu, pokud by nyní výstavbu nepovolilo, netuší, že Kaufland má pro to i oporu v zákonu o zmařených investicích. (Zákon 102/2011.)

Netuší, že by město nikoliv mohlo, ale zcela určitě přišlo o dvouhektarový park, protože na něj mít nikdy nebude. Jak by se těm, kteří nechtějí Kaufland líbilo, kdyby město nemělo ani na svícení, úklid a veškeré opravy ulic? A to není sci-fi, to se klidně může stát.

Proto jsem pro referendum, nechť si lidé sami rozhodnou, co chtějí. Pokud sami rozhodnou, nebudou moci nadávat na politiky.

Ale ať mě nikdo neobviňuje z neobjektivity. Je to lež.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.