Město očima nezávislého člověka

Máme tolik peněz, že dotujeme Poděbrady

05.08.2014 09:03

Český svaz ochránců přírody, základní organizace Pátek, Poděbrady, zaslal na odbor životního prostředí žádost o finanční příspěvek na činnost záchranné Stanice pro handicapované živočichy v obci Pátek.

V dopisu se uvádí, že záchranná stanice v této obci byla zřízena v roce 1984 a dosud ošetřila okolo 16 tisíc živočichů. Každý rok přijme více než 1.100 volně žijících zvířat. Z našeho města v loňském roce přijala 38 živočichů. Působnost stanice obsahuje okresy Nymburk, Kolín, Mladá Boleslav, Brandýs a Jičín.

OŽP s příspěvkem souhlasil a doporučil radě města příspěvek ve výši 20.000 Kč na činnost a nákup krmiva. Rada města tuto žádost projednala a rozhodla příspěvek v uvedené výši poskytnout z rozpočtu města.

Na území města v minulosti působila jedna malá záchranná stanice, není známo, zdali působí i nyní. Nikdy neobdržela z města byť jediný příspěvek nebo dotaci. Pokud by město velikosti Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi postupovalo hospodárněji, poskytlo by této stanici finanční příspěvky, zasadilo by se o získání většího pozemku a vybudování stanice podobné velikosti, jakou je ona stanice v Pátku. Potom by peníze z rozpočtu města zůstávaly ve městě a poranění živočichové by se nemuseli převážet do stanice poměrně dosti vzdálené, což též navyšuje náklady města.

Totéž, jako se záchrannou stanicí, však platí i o útulku pro zaběhnuté nebo odložené psy. Ve městě není a město podobné příspěvky poskytuje útulku v Lysé nad Labem, kam se zaběhnutí či odložení a toulaví psi vozí. Pokud by vedení města postupovalo s péčí řádného hospodáře, dávno by jak iniciativu jednotlivce ohledně poraněných zvířat, tak vznik psího útulku řešilo jejich vznikem, ale to bychom asi od současného vedení města chtěli příliš.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.