Město očima nezávislého člověka

MAS kočárovnu do pronájmu nechce

30.09.2014 10:36

Při někdejší debatě zastupitelů na veřejném zasedání zastupitelstva se projednávalo i využití objektu kočárovny, jejíž rekonstrukce stála město 12,5 miliónu korun. Tehdy, na dotazy opozice, odpověděla místostarostka Nováková, že objekt bude pronajímán, a tím využit a město z něj obdrží peníze z pronájmů prostor. Jako jednu z možností pronájmu tehdy uvedla, že o prostory v kočárovně má zájem i sdružení MAS Střední Polabí, kde je zastoupeno i naše město. Jako jeden ze soukromých subjektů, čerpajících z tohoto sdružení dotace na činnost, je i Novákové, ale nejen její, Matice Staroboleslavská.

Projekt je fakticky založen jenom na tom, že členové sdružení poskytují veřejnosti nabídku svých činností a na tuto činnost jim bude poskytována dotace. Jednou z představitelek MAS Střední Polabí, v jeho vedení, je i zastupitelka Zdeňka Hajleková, kterou navrhla koalice a také ji prohlasovala. Ta tehdy navrhla, oproti původnímu návrhu Novákové a rady města, aby byl příspěvek města, hrazený každým rokem, zvýšený z navrhovaných tří korun za každého trvale hlášeného občana města na pět korun. Koalice tehdy všemi dvanácti hlasy toto navýšení poplatku opět prohlasovala. Tím se městu zvedl roční poplatek o více než třicet tisíc korun. A teprve po tomto navýšení koalice odhlasovala do vedení sdružení zastupitelku Hajlekovou a v následující diskuzi vyplynulo, že tato funkce v MAS je placená, a to právě z příspěvků měst a obcí, ale i organizací, které se do sdružení přihlásily.

Dne 3.7.2014 rozhodla rada města o uzavření nájemní smlouvy s MAS Střední Polabí na dvě místnosti v kočárovně o celkové výměře 58,7 m2 za minimální cenu 300 Kč + DPH za jeden čtvereční metr a rok, což činilo 17.610 Kč bez DPH za rok. MAS mělo hradit též ze svých prostředků úklid pronajatých prostor a z jedné poloviny se mělo podílet na úhradu spotřebované elektřiny. Nájemce mohl též využívat sociální a technické zázemí včetně vstupní haly.

Rada města dne 3.7.2014 dále rozhodla o uzavření nájemní smlouvy s MAS na pronájem části prostor sloužících k podnikání a nacházejících se na stpč. 426 o výměře 240 m2, konkrétně místnosti č. 1.03 o výměře 28,6 m2 a místnosti č.1.02 o výměře 30,1 m2 za nájemné ve výši 350 Kč za rok + DPH za účelem provozování Regionálního centra MS Střední Polabí s tím, že nájemce bude opět moci využívat společné prostory a bude se podílet polovinou ceny za úhradu elektřiny.

MAS Střední Polabí však, po jednáních s radou města, z těchto nájemních smluv couvlo, zřejmě se členové vedení sdružení domnívali, že jim budou prostory v kočárovně přenechány bez úhrady a zadarmo a navíc, že jim zřejmě bude město hradit i energie a vodné se stočným, stejně, jako bude město každoročně platit sdružení odsouhlasený příspěvek. Smlouvy tak podepsány nebyly.

Rada města proto musela celou záležitost řešit a vyřešila ji tím, že původní usnesení o pronájmu ze dne 3.7.2014 revokovala a prostory v kočárovně si ponechalo město ve svém majetku. Vzhledem k faktu, že rada města neoznámila, zda budou okamžitě tyto prostory pronajaty někomu jinému, lze předpokládat, že prostory zůstanou prázdné do té doby, nežli se radě města podaří sehnat jiného nájemce, což se ale nepředpokládá vzhledem k tomu, že mandát rady města pomalu končí. Tím, že MAS Střední Polabí od smlouvy couvlo, se tvrzení místostarostky Novákové, že kočárovna bude plně obsazena a pronajata, ukázalo jako opět nepravdivé, což se stalo v několika případech předtím.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.