Město očima nezávislého člověka

Máte osud města ve svých rukou

10.10.2014 14:28

Dnes, 10. října 2014 před několika málo minutami, se otevřely volební místnosti ve všech městech a obcích republiky. Dnes do 22 hodiny a zítra, od 8 hodin ráno do 14 hodin odpoledne, se bude rozhodovat o složení zastupitelstev, rad a vedení měst. Naše město není výjimkou, i u nás je osud a budoucnost města na následující čtyři roky ve vašich rukou. V rukou občanů, voličů.

Pokud jste v minulém volebním období spokojeni s fungováním města nebyli, máte jedinečnou příležitost situaci změnit. Jestliže jste byli spokojeni s tím, jak se k vám, občanům města, koalice pod nadvládou ODS a TOP 09 líbila, máte možnost ji zvolit opět. Pokud jste spokojeni nebyli, máte ideální možnost chod a směřování města ke svým občanům změnit, a to radikálně.

Volte odpovědně, volte rozumem, ale i srdcem. Volte ty, které znáte a víte, jak se o dění města zajímali, volte ty, o kterých jste přesvědčeni, že své názory neotočí jako na obrtlíku, volte ty, o kterých jste přesvědčeni, že vás po volbách nepodvedou a nespojí se s těmi, jež nechcete a svůj hlas jim nedáváte.

Situace není jednoduchá, složit po volbách koalici, která by fungovala ve prospěch občanů města, zvláště poté, co je město finančně téměř vykradené, bude obtížné. Pamatujte, kdo a co před volbami říkal. A jak se choval a podle toho se rozhodněte.

Kandiduji. Po velkém rozmýšlení jsem svolil. Za sebe mohu všem voličům, pokud budu zvolen, tedy jak těm, kdož mi hlas dají, ale tak i těm, kdož mi hlas nedají, že se nikdy a za žádných okolností nespojím se škůdci města, proti kterým jsem čtyři roky bojoval, že se nikdy nespojím s těmi, kteří městu a jeho obyvatelům škodili, pohrdali jimi a jenom je podváděli. Nevím, jak se po volbách situace vykrystalizuje, ale ať už volby dopadnou, jak dopadnou, ať budu zvolen či nikoliv, tímto veřejně slibuji všem čtenářům Brandýských novin, že nikdy své celoživotní ideály a postoje, tak jak jsem ukazoval po celé minulé období, nezradím a budu i nadále poukazovat na všechna svinstva, která se kolem dění ve městě mohou dít i v budoucnu, to pokud se u vlády udrží ti současní, ale i ti druzí, kteří by náhodou chtěli konat podobným způsobem. Toto mohu všem svým čtenářům s klidným svědomím slíbit. A protože jsem tvrdohlavý a nebojím se jít ani sám proti všem, tak svůj slib dodržím! Ať už jako zastupitel, nebo jako novinář!

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.